Wanneer is de WHOA toepasbaar? Deel II van de blogreeks

David Vrijbergen

Winstgevend voor en na de coronaperiode, maar wel een enorme belastingschuld die is ontstaan doordat je verplicht dicht moest en geen omzet kon maken. Een belastingschuld die je, ondanks een coulante opstelling van de belastingdienst en de mogelijkheid het in zeven jaar tijd terug te betalen, niet kan voldoen. Het is vele ondernemers overkomen. De WHOA kan dan een oplossing bieden.

In deel 2 van onze blogreeks gaan we in op de vraag wanneer de WHOA toepasbaar kan zijn.

Vijf (basis)toegangscriteria

Als advocaat ontkom ik er niet aan om te vertellen dat het antwoord op deze vraag altijd afhankelijk is van feiten en omstandigheden. Een beslisboom maken op basis waarvan je zeker weet dat je in aanmerking komt voor het succesvol doorlopen van een WHOA-traject is helaas niet mogelijk. Geloof mij, dat hebben we geprobeerd. Op basis van de ervaringen die wij hebben opgedaan in de diverse trajecten kan ik wel de vijf basiscriteria aan je weergeven waaraan moet worden voldaan.

  1. Onderneming in Nederland

De eerste is de makkelijkste van de vijf. Het moet namelijk gaan om een onderneming die in Nederland is gevestigd. Je kan dus geen gebruik maken van de WHOA als privépersoon voor het saneren van persoonlijke schulden. Het moet om zakelijke schulden gaan. Dan maakt het vervolgens voor de toepasbaarheid van de WHOA niet uit of het om een eenmanszaak, vennootschap onder firma, besloten vennootschap of zelfs een stichting gaat.

  1. Dreigende insolventie

Het tweede toegangscriterium is dat er sprake moet zijn van dreigende insolventie. Met andere woorden: uit de cijfers/prognoses moet blijken dat als je zo doorgaat, je op termijn failliet gaat. Een schoolvoorbeeld hiervan is het voorbeeld waarmee deze blog begint. Een belastingschuld die niet uit de normale lopende exploitatie kan worden voldaan. Dan hoeft het niet zo te zijn dat je morgen al niet meer kunt betalen. Het mag/kan ook dat uit berekeningen blijkt dat je over een half jaar niet meer kunt betalen. Liever zelfs, want dan ben je op tijd bij je adviseur gekomen en dat biedt meer kans op een goede afloop. Want; hoe eerder je (met de voorbereidingen van) een WHOA-traject begint, hoe groter de kans van slagen.

Hoogopgelopen belastingschulden zijn niet de enige reden of mogelijkheid om een WHOA-traject te starten. Een ander sprekend voorbeeld is wanneer je onderneming door een incident een hele hoge schuld heeft gekregen. Denk aan een misgelopen project. Wij hebben een dergelijke situatie meegemaakt bij een staalbedrijf uit het midden van het land, waar we door de rechtbank waren aangesteld als herstructureringsdeskundige. Dit betrof een goedlopend bedrijf dat al jaren achter elkaar zwarte cijfers draaide. Bij de bouw van een grote parkeergarage ontstond echter een discussie met de aannemer over het geleverde werk. Het gevolg hiervan was een claim van circa 2,5 miljoen euro. Een bedrag dat niet uit de lopende exploitatie kon worden betaald. In plaats van het voeren van een procedure van enkele jaren, kon het succesvol doorlopen van een WHOA-traject daar ook een oplossing bieden.

David Vrijbergen

Meer weten over dit onderwerp? 

Wij staan je graag te woord. Wil jij weten of je in aanmerking komt voor een WHOA-traject? David helpt je graag verder.

Contact David


  1. Levensvatbaarheid van de onderneming

Wat alle trajecten met elkaar gemeen hebben, is dat het allemaal ondernemingen betreffen die in de kern wel levensvatbaar zijn. Dat is het derde toegangscriterium. Dit is uiteraard een ruim begrip. Maar kort samengevat komt dit erop neer dat je prognoses moet laten zien waaruit blijkt dat je na de herstructurering van je schulden aan je nieuwe lopende verplichtingen kan (blijven) voldoen. Deze prognoses mogen door de ondernemer zelf of zijn accountant/boekhouder worden opgesteld. Hierbij is uiteraard een bepaalde vrijheid, nu er doorgaans ook operationele maatregelen worden getroffen die een positieve invloed zullen hebben. Wij laten deze prognoses in de meeste trajecten wel controleren door een onafhankelijke financieel adviseur (accountant of register valuator). Dat mes snijdt aan twee kanten. De ondernemer kan het rapport dat hierover wordt opgesteld, gebruiken voor het traject en het is wel fijn voor de ondernemer dat de levensvatbaarheid wordt getoetst, alvorens er wordt geïnvesteerd in de onderneming (zie ook het vijfde criteria).

  1. Beter af dan bij een faillissement

Het vierde criterium is op het eerste oog iets technischer van aard. De reorganisatiewaarde moet namelijk hoger zijn de ‘faillissementswaarde’. De uitleg van deze waardes en de totstandkoming daarvan zal in het volgende deel van deze blogreeks worden behandeld. Maar in normale taal betekent dit in de basis - en ietwat kort door de bocht - dat de uitkomst van een geslaagd WHOA-traject meer moet opleveren voor de schuldeisers dan een faillissement. Een hele logische gedachte. Een schuldeiser zal immers ook niet snel genoegen nemen met bijvoorbeeld ontvangst van 10% van zijn vordering als blijkt dat hij bij een faillissement 20% van zijn vordering ontvangt. De ervaring leert dat in vele situaties de uitkering bij een faillissement tegenvalt. Dat neemt niet weg dat wij ook trajecten hebben behandeld die we hebben afgekapt omdat de opbrengst bij een faillissement te hoog bleek te zijn. Het is dan ook van groot belang dat in een vroeg stadium deze berekeningen worden gemaakt. Dit geeft inzicht in de haalbaarheid van het traject maar ook in de financieringsbehoefte.

  1. Financiering

De financieringsbehoefte is direct ook het vijfde en laatste (basis)criterium. Het akkoord dat wordt aangeboden aan de schuldeisers moet worden gefinancierd. Het akkoord is vormvrij, maar links- of rechtsom moet er over het algemeen geld op tafel komen om het akkoord te financieren. De reorganisatiewaarde is richtinggevend voor de hoogte van het bedrag. Akkoorden waarbij een deel ineens en een deel in termijnen wordt betaald, zijn inmiddels echter ook al geslaagd. De verschillende (on)mogelijkheden van de inhoud van het akkoord zullen we ook in het volgende deel van de blogreeks behandelen.

Als jouw onderneming aan deze criteria voldoet, dan kan het goed zijn dat je onderneming in aanmerking komt voor een WHOA-traject. Als dit zo is, is het zaak om zo snel mogelijk contact met een adviseur op te nemen. Hoe eerder je advies inwint en met de voorbereidingen van een WHOA-traject begint, hoe beter. Welke voorbereidingen ik dan bedoel en welke keuzes daarbij kunnen/moeten worden gemaakt, zal ik in het volgende deel van deze blogreeks behandelen. Houd daarnaast komende tijd onze website in de gaten voor een blog waarbij een ondernemer aan het woord komt die wij met succes hebben begeleid bij een WHOA-traject.

Meer weten?

Kan je niet wachten op de volgende blog in de reeks en heb je op dit moment al vragen over de WHOA? Download dan de whitepaper over de WHOA. Hierin lees je ook wat jij zelf kan doen en waar je een specialist voor nodig hebt. Uiteraard kan je een van onze teamleden ook altijd vrijblijvend bellen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.