Arbeidsrecht
18 februari 2021

Voorkom forse loonvorderingen, doe op tijd een aanbod

JPR advocaten
Voorkom forse loonvorderingen | JPR Advocaten

Het is alweer een jaar geleden dat de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking is getreden. Met de invoering van deze wet is de werkgever (onder andere) verplicht om na iedere 12 maanden elke oproepkracht een arbeidsovereenkomst met een vast arbeidsomvang aan te bieden. Grote kans dat ook u een of meerdere van uw oproepkrachten op (korte) termijn weer een dergelijk aanbod moet doen. Dat het van groot (financieel) belang is om dit op tijd te doen, volgt uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 9 december 2020.

Hoe zit het ook alweer?

Met de invoering van de WAB wil de wetgever de positie van de oproepkracht versterken door meer zekerheid te bieden over zijn inkomen en beschikbaarheid. De wetgever heeft hierdoor in de wet opgenomen dat de werkgever steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, de oproepkracht binnen één maand een aanbod voor een vaste urenomvang moet doen.

Hoe wordt de omvang van de aan te bieden vaste uren dan bepaald? Daarvoor moet er gekeken worden naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande 12 maanden. Het is vervolgens aan de oproepkracht om dit aanbod te accepteren of af te wijzen. Wijst de oproepkracht het aanbod af, let er dan op dat u over 12 maanden opnieuw een aanbod tot vaste urenomvang moet doen. Het is immers een jaarlijkse verplichting en niet een eenmalige verplichting.

Vergeet u om (op tijd) de oproepkracht een vaste urenomvangaanbod te doen of voldoet het aanbod niet aan de vereisten (denk aan een onjuiste omvang van het aantal vaste uren), dan heeft de oproepkracht recht op loon over het aantal uren waarvoor u op grond van de wet verplicht was een aanbod te doen. Dit recht blijft doorlopen totdat u een (juist) aanbod doet.

Maar dat is nog niet alles. De rechter kan daarnaast oordelen dat over het alsnog te betalen loon een verhoging van 50% (een soort boete wegens de vertraging) én wettelijke rente betaald moet worden. Hierdoor kunnen de kosten voor u als werkgever flink oplopen. Dat was ook het geval in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Uitspraak rechtbank Rotterdam

In deze zaak ging het om een werknemer die al sinds 1 september 2017 op basis van een oproepovereenkomst bij werkgever (een hotel) in dienst is. Zij is echter sinds maart 2020 op medische gronden arbeidsongeschikt. Daarbij heeft de werkgever haar deuren van het hotel door de coronacrisis (deels) moeten sluiten. Werknemer heeft om die reden alleen in de maand juli 2020 een paar uur gewerkt.

De werknemer stelt zich op het standpunt dat door de invoering van de WAB de werkgever al in februari 2020 haar een aanbod met een vaste urenomvang had moeten doen. De rechter volgt de werknemer in dit standpunt en stelt vast dat de werkgever ten onrechte geen aanbod heeft gedaan. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer vanaf 1 februari 2020 recht heeft op het loon over het aantal uren waarvoor de werkgever verplicht was een aanbod te doen (het gemiddeld aantal gewerkte uren in 2019), zo oordeelt de rechtbank. De gemiddelde arbeidsomvang van werknemer in 2019 is 31 uur per week, waardoor zij een loonaanspraak van € 1.405,13 bruto per maand heeft vanaf februari 2020.

Deze forse loonvordering van de werknemer op de werkgever wordt door de rechtbank nog eens verhoogd met 20% wegens het niet tijdig betalen van het loon. Normaliter is de wettelijke verhoging 50%, maar doordat de werkgever wegens de coronacrisis in betalingsmoeilijkheden verkeert, heeft de rechtbank dit percentage gematigd.

Tip voor de praktijk

Deze uitspraak laat zien dat u als werkgever bij oproepkrachten altijd alert moet zijn op de ’12 maanden-termijn’ en dat de financiële gevolgen groot kunnen zijn als u niet op tijd een vaste urenomvang aanbiedt.

Dus heeft de arbeidsovereenkomst met een oproepkracht (weer) 12 maanden geduurd, dan móét u als werkgever de oproepkracht een aanbod tot vast urenomvang doen. Dit geldt ook voor oproepkrachten die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn, en ook als u uw bedrijf vanwege de geldende maatregelen omtrent de coronacrisis tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, moet sluiten.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen of wilt u geadviseerd worden over oproepkrachten binnen uw onderneming? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.