Voldoet uw webshop al aan de nieuwe Geoblocking Verordening?

JPR Advocaten
De nieuwe Geoblocking Verordening | JPR Advocaten

Begin dit jaar is de Geoblocking Verordening aangenomen. Het doel van de verordening is dat klanten een betere toegang krijgen tot goederen en diensten op de interne markt van de EU. Webwinkels dienen voor 3 december 2018 aan deze nieuwe verordening te voldoen.

Geoblocking houdt in dat klanten uit andere EU-lidstaten de toegang tot producten of diensten op een website of een app wordt verhinderd. Op basis van de Geoblocking Verordening mogen klanten niet door websites worden geweigerd of gediscrimineerd op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging.

Wat is verboden?

Op basis van de verordening mogen webshops niet op basis van nationaliteit, verblijfplaats of vestigingsplaats:

  • klanten de toegang tot (aankopen op) websites of apps weigeren. Hieronder valt ook dat klanten niet van de websiteversie voor het ene land automatisch mogen worden doorgeleid naar de webversie voor het andere land. Een klant mag dus bijvoorbeeld niet door worden geleid naar een site die eindigt op “.nl” als hij/zij een site met “.com” in de adresbalk heeft ingetypt. Dit is slechts toegestaan als dit is vereist met het oog op de naleving van wettelijke vereisten of als de klant uitdrukkelijk instemt met doorleiding.
  • prijsdiscriminatie toepassen.
  • verschillende betalingsvoorwaarden hanteren. Webshops mogen wel zelf bepalen welke betaalmiddelen zij accepteren, maar deze moeten voor alle klanten gelijk zijn.
  • verschillende leveringsvoorwaarden hanteren. Webshops mogen wel zelf bepalen in welke landen zij leveren. Een ieder moet echter in de gelegenheid worden gesteld bijvoorbeeld een product te bestellen om deze vervolgens in een lidstaat op te halen waar wel wordt geleverd. Als een Belgische klant een product koopt bij een Nederlandse webshop, is de webshop dus niet verplicht het product in België af te leveren.

Lokale websites met landspecifieke prijzen of aanbiedingen blijven wel toegestaan. Ook verschillen in betalings- of leveringsvoorwaarden zijn toegestaan als daar goede redenen voor zijn. Klanten uit andere EU-lidstaten mogen echter niet de toegang tot de lokale website worden ontzegd.

Voor welke klanten?

Het verbod geldt zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzien van bedrijven uit de EU, die producten of diensten willen afnemen. Het geldt echter niet tegenover klanten die goederen of diensten afnemen met het oog op wederverkoop.

Voor welke goederen en diensten?

De verordening is op verschillende soorten producten en diensten van toepassing. Gedacht kan hierbij worden aan (een webshop met) kleding, meubels en telefoons, maar ook aan webhosting en dataopslag. Daarnaast is de verordening ook van toepassing op bepaalde niet-online diensten, zoals autoverhuur en hotelovernachtingen.

Een aantal sectoren is van het verbod uitgezonderd. Zo is de verordening bijvoorbeeld niet van toepassing op vervoersdiensten, zorgverleningsdiensten en financiële dienstverlening.

Daarnaast is de verordening momenteel niet van toepassing op elektronisch geleverde diensten waarmee auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt verspreid, zoals muziek, software of e-boeken. Over twee jaar zal de Europese Commissie de verordening echter evalueren. Naar aanleiding van het resultaat zal worden besloten of de verordening ook op deze diensten van toepassing zal worden verklaard.

Welk (consumenten)recht is van toepassing?

Consumenten worden door consumentenrecht beschermd. Of het (consumenten)recht van het land van de consument van toepassing is, zal afhangen of een webshop zijn activiteiten richt op het land waar de consument woont. Factoren die er bijvoorbeeld op kunnen wijzen dat de webshop zijn activiteiten (ook) op dat land richt, zijn: een site die is vertaald naar de taal van de consument, de mogelijkheid producten te laten afleveren in het land van de consument of als prijzen in de munteenheid van het specifieke land zijn aangeven. Per geval zullen de verschillende factoren moeten worden afgewogen om tot een oordeel over het toepasselijk recht te komen.

Heeft u vragen over de Geoblocking Verordening of wilt u een algemene check of uw webshop voldoet aan alle wettelijke vereisten en informatieplichten? Neem dan gerust contact op met onze advocaten IE- en ICT-Recht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.