Verplichtingen webshops, deel 6: algemene voorwaarden

JPR Advocaten
Algemene voorwaarden van een webshop | JPR Advocaten

Deel 6 van de blogreeks ‘verplichtingen webshops’ gaat over de algemene voorwaarden.

In algemene voorwaarden staan de randvoorwaarden van de overeenkomst. Vaak komen hier ook weer de informatieplichten (waaronder het herroepingsrecht) in terug.

Wanneer rechtsgeldig overeengekomen?

Algemene voorwaarden moeten vóór of bij het aangaan van de overeenkomst aan de klant zijn verstrekt. Bij elektronisch contracteren en terhandstelling middels een hyperlink moet dit op zo’n manier gebeuren dat de klant deze met één muisklik kan raadplegen en kan opslaan voor latere kennisneming. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan een webshop niet volstaan met verwijzing naar de gedeponeerde algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of een rechtbank. Voor bepaalde dienstverleners of ten aanzien van klanten die grote ondernemingen zijn kunnen minder strenge eisen gelden. Toch raden we u aan in alle gevallen de algemene voorwaarden zodanig te tonen dat de klant deze (bijvoorbeeld als pdf-bestand) kan opslaan.

Daarnaast moeten de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en moet de klant de algemene voorwaarden hebben geaccepteerd. Deze acceptatie hoeft niet uitdrukkelijk te gebeuren. Toch raad ik aan een aanvinkhokje aan het einde van het bestelproces te plaatsen met daarbij een hyperlink naar de algemene voorwaarden. Hierbij kan worden opgenomen dat de klant de algemene voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat. Als dit wordt gelogd, kunt u altijd bewijzen dat de klant heeft ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Als een klant de algemene voorwaarden heeft aanvaard, is het overigens niet relevant of deze ook daadwerkelijk zijn gelezen; dat is de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

Is aan een van voorgaande voorwaarden niet voldaan, dan kan de klant de algemene voorwaarden vernietigen waardoor deze met terugwerkende kracht ongeldig zijn.

Welke bepalingen zijn vernietigbaar?

Een klant kan in bepaalde gevallen ook een bepaling uit de algemene voorwaarden vernietigen. Dat is mogelijk als een bepaling in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is. Voor consumenten staat in de wet wanneer in ieder geval sprake is van onredelijk bezwarende bepalingen.

Zo is bijvoorbeeld altijd sprake van een onredelijk bezwarende bepaling als:

  • het contract stilzwijgend wordt verlengd en de klant geen mogelijkheid heeft om de overeenkomst vervolgens op ieder moment op te zeggen;
  • de webshop(onderneming) zich het recht voorbehoudt de prijs van een dienst binnen drie maanden te verhogen zonder dat de klant de overeenkomst dan kan ontbinden;
  • de klant wordt verplicht de overeenkomst per brief op te zeggen, terwijl de overeenkomst online is aangegaan.

Er is ook een lijst waarop bepalingen staan die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Als een webshoponderneming een goede reden heeft om de bepaling toch op te nemen, kan het dus wel zijn toegestaan.

Bepalingen worden bijvoorbeeld vermoed onredelijk bezwarend te zijn als:

  • de wettelijke aansprakelijkheid wordt ingeperkt;
  • voor de klant een langere opzegtermijn geldt dan voor de webshoponderneming;
  • de webshoponderneming zichzelf een onredelijk lange termijn voor de nakoming van de overeenkomst gunt.

Bovengenoemde lijsten zijn niet van toepassing op zakelijke klanten. In geval van kleine ondernemingen kunnen de bovengenoemde lijsten echter wel meespelen bij de beoordeling of een bepaling kennelijk onredelijk bezwarend is.

Toepasselijk recht

In de algemene voorwaarden wordt vaak een toepasselijk recht gekozen. Consumenten worden echter door consumentenrecht beschermd. Als een webshop zijn activiteiten richt op het land waar de consument woont, is het recht van dat land van toepassing en kan dit recht de consument niet worden afgenomen.

Om vast te stellen of een land zijn activiteiten richt op het land waar de consument woont, moeten diverse factoren worden bekeken. Zo is bijvoorbeeld relevant of een site is vertaald naar de taal van de consument, of de mogelijkheid bestaat producten te laten afleveren in het land van de consument en of de prijzen in de
munteenheid van het specifieke land zijn aangeven. Per geval zullen de verschillende factoren moeten worden afgewogen om tot een oordeel te komen over het toepasselijk recht.

Volgende week blog ik over de privacyverklaring. Heeft u in de tussentijd vragen over uw algemene voorwaarden of heeft u andere vragen over uw webshop, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten ICT-recht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.