Verplichtingen webshops, deel 2: inrichting bestelproces

JPR Advocaten
Webshops, deel 2: inrichting bestelproces | JPR Advocaten

Vorige week blogde ik over de informatieplichten van webshops. Deel 2 van de blogreeks ‘verplichtingen webshops’ gaat over de inrichting van het bestelproces. De eisen die de wet hieraan stelt, komen hieronder aan de orde.

Het bestelproces

Het moet voor een klant duidelijk zijn welke handelingen moeten worden doorlopen voordat een overeenkomst tot stand komt. Hiermee wordt voorkomen dat een klant denkt een overeenkomst te hebben gesloten terwijl er nog een stap gemaakt had moeten worden of dat een klant juist eerder aan een overeenkomst is gebonden dan hij had verwacht.

Deze ‘informatieplicht’ komt u na door het bestelproces stap voor stap uit te leggen op de website of een uitlegvideo op de website te plaatsen. De makkelijkste manier is echter het bestelproces zo overzichtelijk te maken, dat klanten op ieder ogenblik kunnen zien waar zij staan in het bestelproces (stap 2 van 5) en hoeveel stappen zij nog moeten doorlopen voordat de overeenkomst tot stand komt en de aankoop dus wordt gedaan.

Het eindoverzicht

Aan het einde van het bestelproces moet u een eindoverzicht weergeven. De klant kan op deze wijze de door hem ingevulde/aangevinkte gegevens (zoals adresgegevens en geselecteerde producten) controleren en eventuele fouten herstellen.

De betaalknop

Het moet voor de consument verder duidelijk zijn dat als hij op de bestelknop drukt, hij daarmee een betalingsverplichting aangaat. Een bestelknop met daarop “bestelling met betalingsverplichting”, “kopen”, “betalen” of “afrekenen” is waarschijnlijk voldoende. Als op de knop slechts “bestellen” staat, blijkt hieruit echter onvoldoende dat de klant bij de volgende stap moet betalen. In dat geval kan de consument de overeenkomst vernietigen.

Bevestiging aankoop(voorwaarden) en informatie

Voor of bij het sluiten van de overeenkomst moet u de overeenkomst (met alle voorwaarden) aan de klant ter beschikking stellen. De klant moet deze overeenkomst ook kunnen opslaan; de voorwaarden van de overeenkomst op de website laten zien – zonder de mogelijkheid tot opslaan – is dus onvoldoende. Zolang de voorwaarden niet op deze wijze ter beschikking zijn gesteld, kan de overeenkomst door de klant worden ontbonden.

Ook de in de vorige blog genoemde informatieplichten – waaronder het herroepingsrecht – moeten binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst (in ieder geval bij de levering) aan de consument worden verstrekt en door hem kunnen worden opgeslagen. Dit is echter niet nodig als dit al eerder in het proces is gebeurd. Verstrekt uw webshop deze informatie niet (op deze wijze), dan kan de ACM (hoge) boetes opleggen.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Op welke wijze in het bestelproces moet worden verwezen naar de algemene voorwaarden en de privacyverklaring komt in deel 7 van de blogreeks aan de orde.

Volgende week blog ik over het herroepingsrecht. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem gerust contact op met eens van onze advocaten ICT-recht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.