Verplichtingen webshops, deel 10: misleidende en vergelijkende reclame

JPR advocaten
Webshops, deel 10: misleidende reclame | JPR Advocaten

Vorige week blogde ik over oneerlijke handelspraktijken ten aanzien van consumenten. Deze week, in deel 10 van de blogsreeks ‘verplichtingen webshops’, komt het onderwerp ‘misleidende en vergelijkende reclame’ aan bod.

Misleidende mededelingen (t.a.v. ondernemingen)

Een webshop kan onrechtmatig jegens ondernemingen handelen als zij bepaalde misleidende mededelingen/reclame openbaar maakt, bijvoorbeeld op de website of in advertenties.

Misleidende mededelingen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van het product;
 • de omvang van de voorraad;
 • de omvang of tijdsduur van de garantie;
 • toegekende onderscheidingen;
 • statistische gegevens.

Van misleidende mededelingen is sprake als een onderneming kan worden beïnvloed in het maken van een keuze om een product aan te schaffen of een dienst af te nemen doordat:

 • essentiële informatie is weggelaten, waaronder de kenmerken van het product, de identiteit van de handelaar, de prijs, de verzendkosten en de wijze van levering en betaling;
 • essentiële informatie is verborgen of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze of laat is verstrekt;
 • een commercieel oogmerk niet is getoond en dit ook niet duidelijk uit de context blijkt.

Vergelijkende reclame

Van vergelijkende reclame is sprake als daarin een (product/dienst van een) concurrent wordt genoemd. Dit kan in een tv-commercial, maar ook op de eigen website of in advertenties.

Vergelijkende reclames zijn in beginsel toegestaan. Dan moet echter wel aan allerlei voorwaarden zijn voldaan, bijvoorbeeld:

 • de reclame is niet misleidend en betreft ook geen misleidende handelspraktijk;
 • goederen of diensten worden vergeleken die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
 • de (kenmerken van) goederen of diensten worden op objectieve wijze vergeleken;
 • de goede naam van de concurrent wordt er niet mee geschaad;
 • de handelwijze levert geen oneerlijk voordeel op ten gevolge van de bekendheid van een merk.

Gevolgen

Als sprake is van een misleidende of vergelijkende reclame is de webshop aansprakelijk voor eventuele schade. Daarnaast kunnen ondernemingen en concurrenten de rechter om rectificatie vragen en/of vragen de reclame te verbieden, al dan niet onder dreiging van een dwangsom.

Volgende week blog ik over de contracten die webshopondernemingen moeten sluiten. Wilt u in de tussentijd weten of uw reclame-uitingen of mededelingen geoorloofd zijn? Neem dan contact op met een van onze advocaten ICT-recht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.