Arbeidsrecht Ontslag
3 april 2017

Toch geen transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Pascal Hulsegge
Transitievergoeding na arbeidsongeschikt | JPR Advocaten

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht een transitievergoeding te voldoen aan de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd. Hierop is veel kritiek geuit door werkgevers vanwege de opeenstapeling van financiële verplichtingen bij langdurig zieke werknemers.
Minister Asscher heeft naar aanleiding van de kritiek van werkgevers een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel, dat terugwerkt tot 1 juli 2015, zorgt ervoor dat de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet langer voor rekening van de individuele werkgever komen.

Advies aan de Tweede Kamer: heroverweeg het wetsvoorstel

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft het wetsvoorstel bestudeerd en onlangs advies uitgebracht aan de Tweede Kamer.

In het advies geeft de Afdeling advisering van de Raad van State aan dat het wetsvoorstel geen oplossing biedt voor de door de werkgevers gesignaleerde problemen. Immers, de kosten van de transitievergoeding worden weliswaar vergoed via UWV, maar de kosten van deze regeling zoals geformuleerd in het wetsvoorstel worden vervolgens afgewenteld op alle werkgevers. De premies die werkgevers moeten betalen voor het fonds van waaruit UWV de transitievergoedingen gaat vergoeden, worden immers verhoogd.

Verder vindt de Afdeling advisering van de Raad van State het bezwaarlijk dat de vergoedingsregeling naar verwachting relatief kostbaar zal zijn om uit te voeren, doordat hij met terugwerkende kracht doorwerkt tot 1 juli 2015. Ook administratief gezien zal het veel vergen van UWV, hetgeen onwenselijk wordt geacht. De Afdeling advisering van de Raad van State vraagt zich gelet op vorenstaande dan ook af of het niet veel wenselijker is om terug te gaan naar de situatie van voor 1 juli 2015: geen (transitie)vergoeding bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

De afdeling advisering van de Raad van State adviseert de Minister gelet op het feit dat de door de werkgevers gesignaleerde problemen niet worden weggenomen dan ook om het wetsvoorstel nog eens te heroverwegen. Lees hier de volledige tekst van het advies.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.