Vastgoedrecht
7 september 2018

“Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger”

JPR Advocaten
Vaker mediation tussen gemeente en burger | JPR Advocaten

Dit bericht plaatste de NOS op 31 juli 2018 op haar site. Goed nieuw voor mediators, maar vooral voor de partijen die kiezen voor mediation.

Mediation is geen handjeklap

In het NOS bericht wordt toegelicht dat lokale overheden mediators vaker inzetten in het overleg met burgers over (dreigende) conflicten. Dit is geen vanzelfsprekendheid omdat gemeenten er om bekend staan liever een beslissing van de rechter af te wachten dan in onderhandelingen zaken ‘weg te geven’. Dat laatste zou immers neer kunnen komen op het plegen van ‘handjeklap’ waarbij al gauw de indruk van favoritisme en willekeur kan worden gewekt. Het spreekt vanzelf dat gemeenten daarvan niet beschuldigd willen worden.

Instandhouding relatie van partijen

Wanneer echter mediation op de juiste wijze wordt ingezet voor het doel waarvoor het bestemd is: het in gezamenlijk overleg creëren van een oplossing voor een (dreigend) geschil waarbij aan de belangen van beide partijen tegemoet wordt gekomen, wordt een van de belangrijkste doelen van mediation bereikt: de instandhouding of verbetering van een relatie tussen partijen die, hoe dan ook, met elkaar verder moeten.

Dat is iets wezenlijk anders dan het voeren van ‘gewone’ onderhandelingen, waarbij in de meeste gevallen winst voor de ene partij, verlies voor de ander betekent.

Hetzelfde geldt bij een gang naar de rechter: niet alleen wordt in een procedure de relatie tussen de strijdende partijen ernstig, en in de meeste gevallen onherstelbaar, beschadigd, maar ook is de uitkomst, te weten de rechterlijke uitspraak, in de meeste gevallen winst voor de een en een verlies voor de ander. En dan heb ik het nog niet eens over de lange doorlooptijden van allerlei soorten procedures, de daaraan verbonden kosten en de negatieve energie die partijen ervaren.

Ook bij andere geschillen

Overigens kan mediation ook bij tal van andere geschillen, waaronder ook zeker zakelijke geschillen, tussen partijen die niet per se ‘tot elkaar veroordeeld zijn’ veel effectiever zijn dan een gang naar de rechter of arbiter. In negen van de tien gevallen wordt een bevredigende oplossing, als de communicatie weer eenmaal op gang is, vele malen sneller bereikt dan in een juridische procedure. Ook de kosten verschillen aanzienlijk. De ervaring leert dat ook in ‘harde’ zakelijke geschillen de daaraan deelnemende partijen gelukkiger worden van een vlotte en minder kostbare totstandkoming van een voor beide partijen bevredigende regeling, waarbij bovendien de aanvankelijke negatieve energie wordt omgezet in een positieve uitkomst.

Natuurlijk zijn en blijver er geschillen, waarbij tussenkomst van een rechter of arbiter noodzakelijk is. Maar veel vaker dan wordt gedacht, lenen tal van geschillen zich voor mediation. Partijen en hun belangenbehartigers zijn zich daarvan echter niet altijd bewust.

Uit het bericht van de NOS volgt dat dit bewustzijn zich bij gemeenten in ieder geval goed ontwikkelt. Wie volgt?

Indien u meer wilt weten over mediation in het algemeen of wanneer u in een concreet geval een zaak aan mediation wenst voor te leggen, kunt u contact opnemen met Peter Breukelaar of één van zijn collega’s bij JPR advocaten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.