Verzekeringsrecht
24 november 2011

Schorsing van dekking zonder waarschuwing onaanvaardbaar

Pieter Leerink
Schorsing van dekking onaanvaardbaar | JPR Advocaten

Mag een verzekeraar de dekking schorsen wanneer een verzekeringnemer zijn premie niet betaalt? Onder welke voorwaarden is dit wel of niet toegestaan? Wanneer is er eigenlijk sprake van te late betaling? Hoe zit het met de waarschuwingsplicht? Advocaat Pieter Leerink (43) schreef een proefschrift over de vele aspecten van premiebetaling in het verzekeringsrecht. Met tal van praktische aanwijzingen voor de verzekeringspraktijk van alledag. Op vrijdag 25 november promoveert hij hierop aan de Open Universiteit te Heerlen. Promotoren zijn prof. mr. J.G.J. Rinkes en prof. mr. M.L. Hendrikse.


In zijn proefschrift ‘Premiebetaling en verzekeringsrecht’ stelt Pieter Leerink onder meer dat schorsing van de dekking zonder voorafgaande waarschuwing niet aanvaardbaar is. De verzekeraar dient ook te bewijzen dat de verzekeringnemer de waarschuwing zoals genoemd in artikel 7:934 BW heeft ontvangen. Wat betreft de bepaling dat gedurende de schorsing van de dekking premie verschuldigd blijft, concludeert Leerink dat dit in tijd moet worden beperkt tot de overeengekomen contractduur, met een maximum van één jaar. Ook formuleert hij een voorstel tot verbetering van de bepalingen in titel 7.17 BW over premiebetaling in het verzekeringsrecht.


Rechtsvergelijkend onderzoek


Naast de genoemde onderwerpen komen ook zaken aan de orde als beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, verrekening, premierestitutie, premie-incasso door de tussenpersoon en het delcredere-beding. Verder omvat het proefschrift onder meer een rechtsvergelijkend onderzoek naar het recht van België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zwitserland en de PEICL (Principles of European Insurance Contract Law).

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.