Erfrecht
1 oktober 2012

Scheiden en kinderen

JPR Advocaten
Scheiden en kinderen | JPR Advocaten

Scheiden en kinderen

De landschildpad en de zeeschildpad

Hoe vertel je als ouders aan je jonge kinderen dat je gaat scheiden? Een van de moeilijkste dingen waarmee ouders worstelen in het al zo moeilijke proces waarin zijzelf zitten.

Er zijn veel boeken voorhanden die ouders handvatten bieden. Wat opvalt is dat in veel boeken er vanuit gegaan wordt dat ouders ruzie met elkaar hebben en tegenover elkaar staan. Helaas is dit in veel gevallen ook zo, terwijl ouders, waar het de kinderen betreft, juist naast elkaar dienen te staan. Wanneer ouders onder ogen zien dat zij het partnerschap en dus elkaar in die rol dienen los te laten en zich samen richten op het ouderschap kan een echtscheiding rustig verlopen, zonder dat kinderen schade oplopen.

Juist in een echtscheidingssituatie is het van essentieel belang dat ouders er naar streven om hun kinderen mee te geven dat het in het leven juist dient te gaan over naast elkaar staande realiteiten, die allebei ‘vol’ of ‘juist’ kunnen zijn. Een soort ‘en/en-denken’ dus in plaats van het vaak zo uitsluitende ‘of/of-denken’.

Ouders moeten beseffen dat kinderen niet alles hoeven te weten. Sommige dingen zijn voor volwassenen al moeilijk te verwoorden of te bevatten, laat staan voor kinderen. Dus daarom: houd het eenvoudig en simpel. Vertel de kinderen altijd samen dat er een echtscheiding komt. Het is voor het verdere verloop van het proces van essentieel belang dat dit eerste, zogenaamde paraplugesprek, goed verloopt. Bij voorkeur op een rustige, ontspannen wijze in een vertrouwde setting.

Voor jonge kinderen kan het goed zijn gebruik te maken van een verhaal. Het volgende verhaal kan daarbij helpen.

“Er was eens een landschildpad die rond liep op het strand. Daar kwam deze een zeeschildpad tegen en het was liefde op het eerste gezicht. Omdat de landschildpad niet kon zwemmen gingen de landschildpad en de zeeschildpad samen op het land wonen. Daar werden hun kindjes geboren. De kindjes hielden van de zee en van het land. Na verloop van jaren miste de zeeschildpad de zee zo erg, dat de schildpad terug wilde naar de zee. Maar de landschildpad wilde niet mee naar de zee, dat kon niet. De landschildpad kon immers niet zwemmen en wilde op het land blijven wonen. Het maakte de kindjes niet uit bij wie zij waren, zij vonden het fijn om en bij de ouder in de zee te zijn en bij de ouder op het land. De belangrijkste voorwaarden voor de kinderen waren dat zij een warm en veilig schild hadden bij hun beide ouders.”

Aan de hand van een dergelijk verhaal kan aan kinderen uitgelegd worden dat dingen soms veranderen, zonder dat er sprake is van een schuldvraag of van verwijten. Het vergt van ouders mogelijk veel om hun eigen verdriet en pijn aan de kant te zetten. Door echter op een goede manier met elkaar om te blijven kunnen gaan, worden de belangen van de kinderen gediend.

De advocaten van de sectie familierecht van JPR, bijna allen gespecialiseerd mediator, zijn er niet alleen om u bij te staan in de juridische aspecten van de echtscheiding, maar ook om u handreikingen te geven in de emotionele aspecten van de echtscheiding. De ervaring leert juist, dat wanneer de emotie bespreekbaar is, de juridische en financiële merites vaak eenvoudiger op te lossen zijn.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.