Arbeidsrecht
20 september 2015

Rechter laat overgangsrecht buiten toepassing

Leonie Ouwersloot-Koster
Rechter laat overgangsrecht buiten toepassing | JPR Advocaten

Op 1 januari 2015 is de wettelijke regeling met betrekking tot het concurrentiebeding gewijzigd. Het is nu niet meer zonder meer mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. De werkgever dient in de arbeidsovereenkomst aan te geven en te motiveren dat het opnemen van het concurrentiebeding wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot hoe het voor 1 januari 2015 was, waar men kon volstaan met het enkel opnemen van een concurrentiebeding.

Het overgangsrecht bepaalt dat het oude recht geldt voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten voor 1 januari 2015. Dit brengt met zich dat in beginsel een werkgever nog in december 2015 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kon sluiten met daarin opgenomen een concurrentiebeding zonder een motivatie, althans daar ging een ieder vanuit. Rechtbank Noord Nederland heeft onlangs echter anders geoordeeld.

De rechtbank Noord Nederland moest oordelen over de vraag of een beroep op het concurrentiebeding, gesloten onder het oude recht, kon worden gehandhaafd. De rechtbank heeft geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst weliswaar gesloten is onder het oude recht, maar dat de maatschappelijke opvatting zodanig is gewijzigd dat het van de werkgever verlangd kan worden haar zwaarwegende bedrijfsbelangen aan te tonen en te onderbouwen. In deze kwestie heeft dit oordeel tot gevolg gehad dat het concurrentiebeding is geschorst. De werkgever kon aldus geen beroep doen op het concurrentiebeding.

Dit oordeel brengt met zich dat een werkgever aldus niet zonder meer erop kan vertrouwen dat het oude concurrentiebeding de toets van de rechter kan volstaan, door enkel een beroep te doen op het overgangsrecht. Het is uiteraard de vraag of andere rechtbanken dit oordeel zullen volgen. Desalniettemin doet de werkgever er goed aan om bij een beroep op het concurrentiebeding uitvoerig haar belangen uit een te zetten en te onderbouwen, om op deze wijze ook eventueel de toets van het zwaarwegend bedrijfsbelang van het nieuwe recht te kunnen doorstaan.

Voor vragen over het concurrentiebeding en/of relatiebeding, kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze advocaten Arbeidsrecht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.