Peter R. de Vries mocht Wim Dankbaar een 'kierewiet' noemen en voor gek verklaren

JPR Advocaten
Peter R. de Vries vs. Wim Dankbaar | JPR Advocaten

In een recent vonnis heeft de voorzieningenrechter Amsterdam bepaald dat Peter R. de Vries niet onrechtmatig handelde toen hij Wim Dankbaar een ‘kierewiet’ noemde die eigenlijk in een ‘dwangbuis moest worden afgevoerd’. In dit artikel wordt dit vonnis besproken. 

Feiten

Wim Dankbaar heeft een alternatieve mening over de moordzaak van Marianne Vaatstra. Volgens Wim Dankbaar is de veroordeelde moordenaar van Marianne Vaatstra onschuldig en erin geluisd, waaraan Peter R. de Vries zou hebben meegewerkt. Dit terwijl de moordenaar van Marianne Vaatstra onder meer op basis van een bekentenis en DNA-onderzoek is veroordeeld.

Wim Dankbaar heeft de nabestaanden van Marianne Vaatstra meerdere keren benaderd, waarin de alternatieve theorieën van Wim Dankbaar ter sprake kwamen. Aan Wim Dankbaar is uiteindelijk een contactverbod opgelegd.

Vanwege de alternatieve theorieën die Wim Dankbaar verkondigt, heeft Peter R. de Vries in een uitzending van RTL Boulevard op 13 juni 2017 het volgende verklaard: ‘Deze man is kierewiet en die moet eigenlijk in een dwangbuis worden afgevoerd’. Op 24 juli 2017 heeft Peter R. de Vries over deze uitlating het volgende verklaard: ‘Nou, dat is eigenlijk nog te mild uitgedrukt voor wat hij allemaal doet.’

Standpunt Wim Dankbaar

Naar aanleiding van de uitlatingen van Peter R. de Vries heeft Wim Dankbaar een procedure tegen Peter R. de Vries en Fremantlemedia Netherlands B.V. aangespannen. Daarin vordert Wim Dankbaar dat op de website RTL Boulevard een rectificatie wordt geplaatst. Ook vordert Wim Dankbaar van Peter R. de Vries en Fremantlemedia een schadevergoeding van € 20.000,00.

Volgens Wim Dankbaar zouden de uitlatingen van Peter R. de Vries feitelijk onjuist zijn, omdat de indruk wordt gewekt dat Wim Dankbaar psychisch niet in orde is. De uitlatingen van Peter R. de Vries zouden onrechtmatig zijn en smaad opleveren, aldus Wim Dankbaar. Verder zouden Fremantlemedia en Peter R. de Vries Wim Dankbaar de gelegenheid hebben moeten geven om een weerwoord te geven in hetzelfde televisieprogramma waarin Peter R. de Vries Wim Dankbaar voor ‘kierewiet’ uitmaakte.

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter moet in de procedure het belang van Peter R. de Vries om zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend te kunnen uitlaten over kwesties van algemeen belang, afwegen tegen het belang van Wim Dankbaar dat hij niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan voor hem schadelijke publiciteit.

De voorzieningenrechter constateert kort gezegd dat Wim Dankbaar in het openbaar alternatieve theorieën over de moord op Marianna Vaatstra – een moord die het publiek ernstig heeft geschokt – heeft verkondigd. Hierdoor maakt Wim Dankbaar ‘zich tot publiek persoon en roept hij krachtige tegengeluiden over zich af. Als publiek persoon zal hij die eerder moeten dulden dan andere personen.’

Vervolgens constateert de voorzieningenrechter dat aan Wim Dankbaar een contactverbod is opgelegd jegens de nabestaanden van Marianne Vaatstra, nadat Wim Dankbaar alternatieve feiten bleef verkondigen over de moord van Marianne Vaatstra. Tegen die achtergrond handelde Peter R. De Vries niet onrechtmatig door ‘ongezouten zijn mening te geven en [eiser] [Wim Dankbaar] voor gek te verklaren’. Volgens de voorzieningenrechter is dat een waardeoordeel dat voldoende feitelijke basis heeft om niet excessief te zijn. De vrijheid van meningsuiting laat namelijk ruimte voor ‘provocatie en overdrijving’. Daarvan is volgens de voorzieningenrechter onmiskenbaar sprake als Peter R. de Vries het heeft over het afvoeren in een dwangbuis. Een weerwoord tegen het waardeoordeel van Peter R. de Vries is volgens de voorzieningenrechter verder niet zinvol.

Dat Peter R. de Vries een persoonlijk vijandschap jegens Wim Dankbaar koestert, spreekt niet in zijn voordeel en leidt volgens de voorzieningenrechter niet tot een ander oordeel.

Slotsom

Peter R. de Vries mocht Wim Dankbaar een kierewiet noemen die in een dwangbuis moet worden afgevoerd. De vrijheid van meningsuiting van Peter R. de Vries weegt in dit geval zwaarder. Wim Dankbaar kan momenteel nog in hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter. Of dit verhaal nog een staartje krijgt, zal moeten worden afgewacht.

Wenst u graag een kritische uitlating te doen in het openbaar over iemand? Of bent u zelf voorwerp van kritische uitlatingen? JPR Advocaten wijst u in dat geval graag op uw juridische positie, zodat u weet waar u aan toe bent.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.