Arbeidsrecht
10 april 2012

Ouderschapsverlof, wetswijzigingen 12 april 2012

Sjoerd van der Vegt
Ouderschapsverlof, wetswijzigingen 2012 | JPR Advocaten

Ouderschapsverlof: betere bescherming en (tijdelijke) aanpassing werktijden

Onlangs heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waardoor de werknemer die zijn recht op ouderschapsverlof geldend maakt meer bescherming wordt geboden en kan verzoeken om een (tijdelijke) aanpassing van de werktijden. De wetswijzigingen gaan 12 april 2012 in.

De werknemer die zijn recht op ouderschapsverlof geldend maakt, geniet nu al ontslagbescherming. In de Wet arbeid en zorg is een nieuw artikel 6:1a opgenomen dat bepaalt dat de werkgever een werknemer niet mag benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer het recht op ouderschapsverlof geldend maakt. Rechten zoals die bestonden voor het ouderschapsverlof blijven behouden.

Het nieuwe artikel 4:1b van de Arbeidstijdenwet bepaalt dat een werknemer na afloop van zijn ouderschapsverlof kan verzoeken om aanpassing van zijn arbeidstijdpatroon voor de periode van een jaar dan wel een andere overeengekomen periode. Het schriftelijk verzoek dient ten minste drie maanden voor de afloop van het ouderschapsverlof te worden gedaan en de werkgever beslist uiterlijk vier weken voor de afloop van het ouderschapsverlof. Van dit laatste kan bij collectieve regeling worden afgeweken. Hieronder valt niet uitsluitend een CAO, maar ook een regeling die op bedrijfsniveau met het medezeggenschapsorgaan is overeengekomen.

Deze wetswijzigingen staan los van het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, waarin wordt voorgesteld het recht op ouderschapsverlof niet meer afhankelijk te stellen van de duur van het dienstverband. Dit wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.