Optreden tegen cybersquatting

Pascal Hulsegge
Optreden tegen cybersquatting | JPR Advocaten

Dankzij de groeiende interneteconomie neemt het aantal bedrijven dat een domeinnaam registreert toe. Daarmee stijgt ook het aantal domeingeschillen. Op het gebied van domeinnaamgeschillen komt cybersquatting in de praktijk vaak voor.

Cybersquatting is een vorm van domeinnaamkaping. Het is onder meer het te kwader trouw registreren van een domeinnaam. Vaak is de betreffende domeinnaam van de cybersquatter identiek of gelijkwaardig aan uw handelsnaam, merk- of bekende familienaam. Het doel van registratie is het willen meeprofiteren van de goodwill, reputatie en bekendheid van uw bedrijf.

Een andere vorm van cybersquatting is het plaatsen van vaak soortgelijke producten op een soortgelijke website, zodat er verwarring kan ontstaan bij consumenten. Cybersquatting kan ook worden ingezet voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om kritiek te uiten op een bepaald bedrijf, bedrijfsactiviteiten te verstoren en bezoekers door te sluizen naar concurrenten.

Het moge duidelijk zijn dat cybersquatting onrechtmatig is.

Wat te doen in het geval u wordt geconfronteerd met cybersquatting?
Als de cybersquatter zich in Nederland bevindt en onrechtmatig jegens uw bedrijf handelt, kunt u via een kort geding bij de rechter vragen om de cybersquatting te staken. Verder kunt u de rechter vragen de cybersquatter te veroordelen tot rectificatie en betaling van een schadevergoeding.

Bevindt de cybersquatter zich niet in Nederland, dan kan er ook in rechte worden optreden door middel van de bestaande ICANN-procedures waarbij Online Dispute Resolution wordt ingezet om op internationaal niveau domeinnaamgeschillen op te lossen.

Indien u vragen of geconfronteerd wordt met een domeinnaamkaping of domeinnaamgeschil, kunt u contact met ons opnemen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.