Vastgoedrecht
9 maart 2015

Openstelling subsidieregelingen per 1 april 2015

Pascal Hulsegge
Openstelling subsidieregelingen per 1 april 2015 | JPR Advocaten

Op 16 februari jl. is in de Staatscourant gepubliceerd dat de subsidieregelingen voor energie-innovatieprojecten met ingang van 1 april 2015 worden opengesteld. Duidelijk is nu dat een bedrag van € 103 miljoen beschikbaar is gesteld voor de energie-innovatieprojecten. Later dit jaar volgt nog een tweede openstelling van een subsidieregeling.

Het doel van subsidieregelingen is de ontwikkeling van schone en efficiënte opgewekte energie. De subsidie is dan ook bedoeld voor projecten van publiek-private samenwerkingsverbanden. De in te dienen projecten moeten wel passen binnen de thema’s van de Topsector Energie, zoals bio-energie, energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving, smart grids, wind op zee en zonne-energie. DEI en Hernieuwbare Energie zijn hiervan uitgezonderd. Die mogen ook in andere energie-thema’s ingezet worden.

Opvallend is verder dat nieuw is de hernieuwbare energieregeling voor projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame energiedoelstelling van 16 procent in 2023. Ook is nieuw de regeling Innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Verder valt de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) eronder. Voor die laatste stelt minister Kamp 34 miljoen beschikbaar.

Mocht u bij de subsidieregelingen voor energie innovatieve projecten ondersteuning wensen, dan kunt u bij het specialistenteam EMT van JPR terecht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.