Verzekeringsrecht
13 februari 2014

Ontevreden over uw rechtsbijstandverzekering?

Pieter Leerink
Ontevreden over rechtsbijstandverzekering? | JPR Advocaten

Bij gerechtelijke of administratieve procedures heeft u het recht van vrije advocaatkeuze. U moet dan wel eerst de zaak bij uw verzekeraar melden. Stuur daarbij een toelichting en relevante stukken mee. Geef aan dat de stukken vertrouwelijk behandeld moeten worden en vraag om toewijzing naar de advocaat van uw keuze. Verzekeraars zijn verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, te reageren. Intussen kunt u best alvast een oriënterend gesprek met de advocaat van uw keuze voeren. Bij JPR bent u aan het goede adres.

Is uw zaak in behandeling bij de rechtsbijstandverzekeraar, maar bent u ontevreden, neem dan ook contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Wij kunnen u helpen bij het inroepen van de zogenaamde geschillenregeling, die elke verzekeraar moet hanteren. Deze geschillenregeling geldt ook als er (nog) geen gerechtelijke of administratieve procedure loopt.
Het recht van vrije advocaatkeuze geldt ook bij procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, huurrecht, en zaken met een belang tot € 25.000,-) en bij de bestuursrechter. Wij vinden het goed verdedigbaar dat ook procedures bij een bezwaarcommissie (bijv. van een gemeente) of een geschillencommissie (zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of tuchtrechtelijke procedures (zoals het Medisch Tuchtcollege) vallen onder de categorie zaken waarvoor de vrije advocaatkeuze geldt.

Sommige rechtsbijstandverzekeraars hebben (nog) in hun polisvoorwaarden staan dat advocaatkosten alleen worden vergoed als de verzekeraar besluit dat de zaak kan worden uitbesteed aan een advocaat. Dergelijke polisbepalingen zijn niet rechtsgeldig. Dat is recent nog eens door de hoogste Europese rechter expliciet uitgesproken (uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie, 7 november 2013, zaaknummer C-442/12).

Wel mogen verzekeraars beperkingen stellen aan de kosten die worden vergoed. Deze beperkingen mogen de in de wet verankerde vrijheid van advocaatkeuze niet van haar inhoud beroven.

In sommige polissen staan zodanig lage kostenmaxima (bij uitbesteding van de zaak aan een advocaat) dat naar ons oordeel sprake kan zijn van een niet geldige beperking van het fundamentele recht op vrije advocaatkeuze. Verdedigbaar is dat dergelijke producten niet verkocht mogen worden omdat ze niet passend zijn en niet in het belang van de klant.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.