Verzekeringsrecht
14 oktober 2016

Oneerlijke bedingen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Pieter Leerink
Oneerlijke bedingen in de AOV | JPR Advocaten

In de polisvoorwaarden van een AOV staat vaak dat de verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt aan de hand van rapportages van door de verzekeraar aan te wijzen deskundigen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een uitspraak van 22 maart 2016 http://uitspraken.rechtspraak.... voorlopig geoordeeld dat dit beding niet geldig is. Het beding zou in strijd zijn met de Europese Richtlijn Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Pieter Leerink schreef hierover een kritisch artikel in het Tijdschrift voor Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht in de praktijk.

Inmiddels is een einduitspraak in deze zaak gedaan. http://uitspraken.rechtspraak.... Het Hof valt over de eenzijdige vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid door de verzekeraar en het ontbreken van een recht van bezwaar. Dat er in de praktijk wel bezwaar mogelijk is mag zo zijn, maar de polisvoorwaarden moeten daar dan ook duidelijk over zijn. Zo niet dan schrijft de Europese Richtlijn voor dat het beding in zijn geheel nietig is.

De les voor verzekeraars is dat het recht van bezwaar duidelijk in de polisvoorwaarden moet worden opgenomen. In bijna alle nieuwe polisvoorwaarden is dat al lang het geval en voor die zaken heeft deze uitspraak dus geen gevolgen. Verzekeraars doen er verstandig aan in brochures en website de bezwaarprocedure en de rechten van verzekerde op inspraak, bezwaar en contra-expertise in begrijpelijke taal toe te lichten.

Voor verzekerden is belangrijk dat oneerlijke bedingen in polisvoorwaarden stevig worden aangepakt door de rechterlijke macht. Bovendien blijkt maar weer dat verzekerden bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid niet rechteloos zijn en alles maar over zich heen hoeven te laten komen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.