Vastgoedrecht
14 april 2013

Omzetnorm bij aanbesteding

JPR advocaten
Omzetnorm bij aanbesteding | JPR Advocaten

In deze economisch moeilijke jaren is het niet altijd mogelijk te voldoen aan in het bestek gestelde omzeteisen. Zeker waar een onderneming failliet is verklaard en dezelfde activiteiten worden voortgezet vanuit een nieuwe onderneming, is het de vraag of de nieuwe onderneming kan voldoen aan de omzeteis, inhoudende dat er een gemiddelde omzet over een langere periode dient te worden aangetoond.

Een gemeente hield onlangs een openbare aanbesteding tot het snoeien van alle gemeentelijke bomen in die gemeente. Op de aanbesteding was de ARW 2005 van toepassing. In het bestek was voorgeschreven dat de gemiddelde omzet over de laatste drie boekjaren minimaal € 100.000,00 excl. BTW diende te bedragen. Tevens was vermeld dat inschrijvers die niet aan deze eis voldeden, van deelname aan de aanbesteding zouden worden uitgesloten. De onderneming die voor de laagste prijs inschreef, bestond pas vanaf 16 november 2011. In 2011 en 2012 had zij een omzet van meer dan € 300.00,00 gerealiseerd. De onderneming had de activiteiten van een gefailleerde onderneming overgenomen.
De inschrijver met de een-na-laagste prijs was van mening dat deze laagste inschrijving als ongeldig terzijde gelegd moest worden, omdat niet was voldaan aan de omzeteis. Immers, er kon geen omzet worden aangetoond over de laatste drie boekjaren.
De Voorzieningenrechter in kort geding was het met deze redenering oneens. Daartoe overwoog hij dat in de aanbestedingsdocumenten niet was geëist dat inschrijvers tenminste drie volledige boekjaren moeten hebben bestaan. Tevens volgt uit de ARW 2005 dat een inschrijver die nog niet lang genoeg bestaat, de mogelijkheid heeft om op andere wijze aan te tonen dat hij aan de omzeteis voldoet. Volgens de Voorzieningenrechter had de nieuwe onderneming dat aangetoond.

In de praktijk behoeft het dus voor wat betreft het voldoen aan de omzeteisen op zich geen probleem te zijn de activiteiten van een gefailleerde onderneming voort te zetten, met dien verstande dat de in de ‘nieuwe jaren’ behaalde omzet hoog genoeg moet zijn om aan de totale gemiddelde omzet te voldoen, waarbij er op de omzet van de oude onderneming geen beroep mag worden gedaan.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.