Menu
JPR Advocaten

WhatsAppende werknemers krijgen niet betaald

Geschreven op 16 november 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
WhatsAppende werknemers krijgen niet betaald

De kantonrechter te Tilburg is van oordeel dat het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werktijd voor rekening en risico van de werknemer moet komen. Er is geen loon verschuldigd voor de tijd dat een werknemer de bedongen arbeid niet heeft kunnen verrichten. Dit is alleen anders als de oorzaak van het niet verrichten van de arbeid in alle redelijkheid niet voor rekening van de werknemer kan komen. WhatsApp-gebruik valt niet onder die uitzondering.

Liefdesberichten onder werktijd

De werknemer in kwestie had tijdens werktijd maar liefst 1255 WhatsApp-berichten verstuurd met de aan hem ter beschikking gestelde telefoon van werkgever. De berichten aan de verschillende dames konden worden bestempeld als liefdesberichten. De werknemer was “volledig in de wolken” en zou gemiddeld 2,5 tot 3 minuten aan een bericht bezig zijn geweest en in de tijd geen werkzaamheden hebben kunnen verrichten voor de werkgever. "Daar zit een psychologische component aan, waardoor de tijd die daaraan is besteed uit veel meer heeft bestaan dan die voor het typen en lezen van de berichten alleen", aldus de kantonrechter. 

Bedrijfsreglement

Bij zijn beoordeling heeft de kantonrechter het bedrijfsreglement van de werkgever zwaar mee laten wegen. In het bedrijfsreglement staat dat de bedrijfstelefoon 'incidenteel en beperkt gebruikt mag worden voor persoonlijke doeleinden'. Volgens de rechter is daar bij 1255 WhatsApp-berichten geen sprake meer van.

Waar ligt de grens?

De uitspraak van de kantonrechter is zeer interessant. Immers, het zal vragen oproepen waar de grens tussen werk en privé in deze tijden nog ligt.

Vanuit werkgeversperspectief kan worden gesteld dat een werknemer tijdens werktijd geen privézaken mag regelen, althans geen privézaken die niet dringend zijn. Het versturen van liefdesberichten kan niet worden bestempeld als dringend. Vanuit werknemersperspectief kan daarentegen worden gesteld dat van hem wordt verwacht dat hij ook in zijn privétijd bereikbaar is voor werkdoeleinden en dat het hem dus niet kan worden verweten dat hij tijdens werktijd privézaken regelt. 

Een werknemer die in zijn privétijd bereikbaar is voor werkdoeleinden moet uiteraard in de gelegenheid worden gesteld privézaken te regelen tijdens werktijd. Echter, als je het mij vraagt is in deze kwestie het aantal verstuurde WhatsApp-berichten dermate hoog dat de werkgever terecht de werknemer de prijs daarvoor heeft laten betalen. 


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: