Menu
JPR Advocaten

Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de WWZ

Geschreven op 26 maart 2014  •  Auteur: Sjoerd van der Vegt
Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de WWZ

Het wetsvoorstel – met amendementen - is goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel houdt het volgende in:

  • De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte bedraagt 13 weken in plaats van 104 weken;
  • Het opzegverbod bij ziekte duurt eveneens 13 weken;
  • Tijdens ziekte gelden minder zware re-integratie eisen. Zo hoeft geen Plan van Aanpak te worden opgesteld en geldt niet de verplichting om passende arbeid bij een andere werkgever te zoeken (het tweede spoor);
  • De wet voorziet in een langere keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Pas na 6 tijdelijke contracten of 48 maanden ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd;
  • Evaluatie na twee jaar.

Op 31 maart 2015 stelt de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verdere procedure vast.

De maatregelen uit deze wet komen naast de bepalingen die al per 1 juli 2015 worden ingevoerd met inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid.

Vanaf 1 juli kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt worden opgezegd zonder toestemming. Deze mogelijkheid bestaat uitsluitend indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Ook erkent de wet de mogelijkheid van een einde van de arbeidsovereenkomst door een in de arbeidsovereenkomst opgenomen pensioenontslagbeding. Na het einde van de overeenkomst door een dergelijk beding kan een keten volgen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die dan van rechtswege eindigt.

Ontstaat wederom een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde dan is discutabel of deze ook weer zonder toestemming kan worden opgezegd. Deze arbeidsovereenkomst is namelijk begonnen na de AOW-gerechtigde leeftijd. De voorgaande overeenkomst is immers door het pensioenontslag beding van rechtswege geëindigd op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Een pensioenontslagbeding zou dus ook wel eens in de weg kunnen zitten. Meer achtergrond informatie kunt u hier lezen.


Sjoerd van der Vegt
Mr. S. van der Vegt CPL

Sjoerd van der Vegt is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en werkzaam in het Arbeidsrecht. Zijn specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: pensioenrecht, CAO-recht, medezeggenschap en individueel- en collectief ontslag. Sjoerd is sinds 1999 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: