Menu
JPR Advocaten

Welk schema van de Xella-norm pas je toe bij een slapende werknemer?

Geschreven op 12 januari 2023  •  Auteur: Marjolein Meijer
Welk schema van de Xella-norm pas je toe bij een slapende werknemer?

Een slapend dienstverband betekent dat de werknemer geen werkzaamheden meer verricht en de werkgever geen loon meer betaalt na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Met de komst van de wettelijke transitievergoeding in 2015 kozen veel werkgevers ervoor de arbeidsovereenkomst na 104 weken arbeidsongeschiktheid in stand te laten, om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen. In eerdere blogs benoemden wij de discussies over een slapend dienstverband en de aanhangig gemaakte procedures.

In 2019 kwam de Hoge Raad met de Xella-beschikking waaruit volgt dat de werkgever in het kader van goed werkgeverschap verplicht is in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van de slapende werknemer. Daarbij maakt de werkgever aanspraak op een compensatie van de transitievergoeding. In de navolgende periode bleef echter onduidelijkheid bestaan over de precieze toepassing van de compensatie en vanaf wanneer de werkgever verplicht moet instemmen met een beëindigingsvoorstel. De Hoge Raad heeft hier in twee recente uitspraken (ECLI:NL:HR:2022:1575, ECLI:NL:HR:2022:1576) meer duiding aan gegeven. Om dit gemakkelijk en overzichtelijk toe te passen, hebben wij deze materie in een schema uitgelegd.

* Hieronder vallen de situaties wanneer de wachttijd van 104 weken is verstreken, maar de beëindiging van het dienstverband pas op of na 1 juli 2015 heeft plaatsgevonden. Daaronder vallen ook de semi-diepe en de verlate slapers. De verschillende type slapers hebben wij nog eens schematisch hieronder weergegeven.

** Wet compensatie transitievergoeding heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De hoogte van de transitievergoeding is gemaximeerd tot de dag waarop de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid beëindigd had kunnen worden.

*** Niet instemmen met verzoek van een slapende werknemer ná 20 juli 2018 maakt de werkgever schadeplichtig wegens strijdigheid met goed werkgeverschap.

Drie type slapers

1. Diepe slaper

2. Semi-diepe slaper

3. Verlate slaper

Heb je naar aanleiding van deze schema’s vragen? Heb je te maken met een slapende werknemer, of weigert jouw werkgever in te stemmen met het beëindigingsvoorstel? Het team arbeidsrecht van JPR Advocaten helpt je graag.


Marjolein Meijer
Marjolein Meijer

Door mijn studie heb ik geleerd om situaties vanuit meerdere perspectieven te benaderen. De verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken die ik tegenkom in de praktijk maken duidelijk dat de advocatuur meer is dan alleen juridische vragen...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: