Menu
JPR Advocaten

Transitievergoeding wordt nader uitgewerkt

Geschreven op 6 februari 2015  •  Auteur: Wouter Ribbers
Transitievergoeding wordt nader uitgewerkt

Minister Asscher van SZW heeft een tweetal ontwerpbesluiten over de transitievergoeding voor advies aan de Raad van State gezonden. Deze besluiten bevatten een overgangsregeling om te voorkomen dat werkgevers dubbel moeten betalen, bijvoorbeeld omdat ze na 1 juli a.s. nog gebonden zijn aan een cao, sociaal plan of individuele afspraken met een werknemer waarin ook vergoedingen of voorzieningen bij ontslag zijn opgenomen. Daarnaast bevat het regels over de zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten die op de transitievergoeding in mindering gebracht mogen worden. De tekst van deze besluiten is nog niet openbaar, maar via de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan van het persbericht kennis genomen worden en daarin zijn de hoofdlijnen beschreven.


Wouter Ribbers
Wouter Ribbers

"Arbeidsrecht vraagt om snelle en praktische oplossingen. Het is daarom erg belangrijk dat je als advocaat goed weet hoe interpersoonlijke relaties in elkaar steken. Door mijn ervaring als gesprekspartner, met bestuurders en toezichthouders, weet ik de juiste verbindingen te leggen om van toegevoegde waarde te zijn voor de ondernemer.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de markt waarin we opereren. Onze aanpak is professioneler en bedrijfsmatiger geworden. We zijn sterk gebleven door continu mee te bewegen met ontwikkelingen. Maar het wezenlijke van het werk is nog altijd hetzelfde; je moet er altijd voor je klant zijn!”

Over Wouter

Wouter is sinds 1981 advocaat en vanaf 1987 partner bij JPR Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heeft een uitgebreid netwerk. Naast de juridische aspecten van zijn werk heeft hij gevoel voor intermenselijke zaken die belangrijk zijn voor het functioneren van medewerkers en organisaties. Ook daarin adviseert en begeleidt hij zijn klanten, om zo samen tot de beste oplossingen te komen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: