Menu
JPR Advocaten

Oneerlijke bedingen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Geschreven op 14 oktober 2016  •  Auteur: Pieter Leerink
Oneerlijke bedingen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

In de polisvoorwaarden van een AOV staat vaak dat de verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt aan de hand van rapportages van door de verzekeraar aan te wijzen deskundigen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een uitspraak van 22 maart 2016 http://uitspraken.rechtspraak.... voorlopig geoordeeld dat dit beding niet geldig is. Het beding zou in strijd zijn met de Europese Richtlijn Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Pieter Leerink schreef hierover een kritisch artikel in het Tijdschrift voor Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht in de praktijk.

Inmiddels is een einduitspraak in deze zaak gedaan. http://uitspraken.rechtspraak.... Het Hof valt over de eenzijdige vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid door de verzekeraar en het ontbreken van een recht van bezwaar. Dat er in de praktijk wel bezwaar mogelijk is mag zo zijn, maar de polisvoorwaarden moeten daar dan ook duidelijk over zijn. Zo niet dan schrijft de Europese Richtlijn voor dat het beding in zijn geheel nietig is.

De les voor verzekeraars is dat het recht van bezwaar duidelijk in de polisvoorwaarden moet worden opgenomen. In bijna alle nieuwe polisvoorwaarden is dat al lang het geval en voor die zaken heeft deze uitspraak dus geen gevolgen. Verzekeraars doen er verstandig aan in brochures en website de bezwaarprocedure en de rechten van verzekerde op inspraak, bezwaar en contra-expertise in begrijpelijke taal toe te lichten.

Voor verzekerden is belangrijk dat oneerlijke bedingen in polisvoorwaarden stevig worden aangepakt door de rechterlijke macht. Bovendien blijkt maar weer dat verzekerden bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid niet rechteloos zijn en alles maar over zich heen hoeven te laten komen.


Pieter Leerink
Pieter Leerink

“Goed luisteren, duidelijke taal en niet te ingewikkeld doen. Dat is mijn motto. Het leukste aan mijn vak vind ik om ingewikkelde zaken simpel te maken en samen met de klant een strategie te bepalen. Ik sta voor een efficiënte aanpak gericht op een duurzame oplossing.

Vaak treed ik op voor klanten die geconfronteerd worden met een schade of een claim. Juist dan neem ik de klant bij de hand en ontzorg. Juridische procedures zijn soms niet te voorkomen. Een van de leuke dingen van mijn vak is het schrijven van een goed processtuk en het pleiten voor de rechter.

Ik stop veel energie in het vinden van een oplossing van de zaak. Vanuit mijn ervaring met de afwikkeling van complexe schadezaken kan ik preventief problemen signaleren en oplossingen aanbieden. Ik gebruik mijn praktijkervaring ook in workshops en publicaties. Zo treed ik regelmatig op als spreker en/of docent voor ACIS-symposia, Stichting Assurantie Registratie en bij relaties uit de verzekeringsbranche.”

Over Pieter

Sinds 1993 is Pieter werkzaam bij JPR Advocaten, hij is gestart in de algemene praktijk. Al snel heeft hij zich toegelegd op het verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. In het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, AOV en complexe (brand)schades. Pieter is vanaf 2000 partner van JPR en heeft van 2001 tot 2006 en van 2015 tot 2018 als lid van het Dagelijks Bestuur leiding gegeven aan JPR Advocaten.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: