Menu
JPR Advocaten

Kamerbrief transitievergoeding

Geschreven op 26 januari 2015  •  Auteur: Leonie Ouwersloot-Koster
Kamerbrief transitievergoeding

Op 9 januari 2015 heeft Minister L.F. Asscher (minister van sociale zaken en werkgelegenheid) een brief aan de Tweede Kamer toegezonden, waarin hij antwoord geeft op de door Anne Mulder (VVD) gestelde Kamervragen.

Kamerlid Anne Mulder heeft op 9 december 2014 een aantal vragen gesteld aan minister Asscher. Deze vragen gingen over de transitievergoeding voor seizoenswerkers. Een van de belangrijkste vragen ging over het feit waarom er niet gekozen is voor een overgangsrecht.

Duidelijk wordt nogmaals dat de transitievergoeding onmiddellijke werking heeft. Dit houdt in dat de transitievergoeding geldt voor elke werknemer die op of na 1 juli 2015 wordt ontslagen. De wet maakt verder geen onderscheid tussen vaste- of flexkrachten. De minister benadrukt verder dat voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding, het dienstverband vóór 1 juli 2015 meetelt. Zou dit niet het geval zijn, dan zou dit tot gevolg hebben dat werknemers met een arbeidsverleden vóór 1 juli 2015 bij ontslag erop achteruit gaan. De minister geeft hierbij aan dat dit niet wenselijk zou zijn.

Een ander belangrijk punt is dat de Minister heeft verduidelijkt dat voor het vaststellen van het recht op en de hoogte van transitievergoeding, arbeidsovereenkomsten die elkaar met een tussenpoos van minder dan 6 maanden hebben opgevolgd worden samengeteld. Een en ander geldt ook voor arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 1 juli 2015. Dit heeft vergaande gevolgen voor werkgevers. Anders dan bij de bepaling of sprake is van een nieuwe keten, geldt voor de transitievergoeding geen overgangsrecht. Dit houdt in dat ketens uit het verleden, welke doorbroken zijn door een tussenpoos van meer dan drie maanden maar minder dan zes maanden, als grondslag dienen voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Wat je ziet is dat als gevolg hiervan, gerekend zal moeten worden met een langer arbeidsverleden dan in eerste instantie gedacht.

Voor de brief d.d. 9 januari jl. en de alle antwoorden op de gestelde vragen, klik hier


Leonie Ouwersloot-Koster
Leonie Ouwersloot-Koster

“In ons vak is geen dag hetzelfde. Ik kom dagelijks bij de meest uiteenlopende bedrijven. De dynamiek en de veelzijdigheid van vraagstukken, het discussiëren en onderhandelen waarbij het belang van de klant voorop staat, intrigeren mij. Deze aspecten van het vak van advocaat trokken mij ook aan, waardoor ik al snel wist dat ik de advocatuur in wilde. Mijn doel is altijd het bereiken van een oplossing waar mijn klant tevreden over is.

In het arbeidsrecht kom ik in aanraking met veel verschillende kwesties. Zo denk ik mee over beleid, begeleid ik individuele en collectieve ontslagprocedures en ondersteun ik OR-adviestrajecten.

Verder ben ik gespecialiseerd in het privacyrecht. Ik adviseer cliënten bij de implementatie van de AVG en denk ik mee op beleidsmatig niveau. Daarnaast geef ik workshops aan klanten en belanghebbenden. Mijn doel daarbij is deelnemers informatie geven waar ze direct mee aan de slag kunnen.”

Over Leonie

Leonie is sinds 2009 advocaat en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en privacyrecht. Leonie is betrokken bij haar klanten en heeft een pragmatische aanpak. Ze is actief in de ouderraad van de school van haar kinderen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: