Menu
JPR Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid?

Geschreven op 10 mei 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Geen transitievergoeding verschuldigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid?

Op 24 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over het feit dat minister Asscher zich wilde inspannen de Wet Werk en Zekerheid, voor wat betreft het betalen van een transitievergoeding bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid, aan te passen.

Problematiek van het slapende dienstverband

Inmiddels heeft minister Asscher in een brief aan de kamer d.d. 21 april 2016 zijn 'oplossingen voor knelpunten in de arbeidsmarkt' aangeboden. In deze brief gaat minister Asscher ook in op het feit dat het betalen van een transitievergoeding bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid als ongewenst wordt ervaren door veel werkgevers. Werkgevers kiezen er nu veelal voor om de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen, maar deze in stand te houden als 'slapend dienstverband'. Immers, in dat geval bestaat er voor de werkgever niet langer de verplichting loon door te betalen en evenmin de verplichting om de transitievergoeding te betalen. Gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst formeel blijft bestaan en de werknemer niet alleen geen salaris meer ontvangt, maar ook geen transitievergoeding. Een onwenselijke situatie voor zowel de werkgever als de werknemer, zo vond ook minister Asscher.

Oplossingen van minister Asscher

De minister stelt voor de werkgever die een transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet betalen, te compenseren voor deze betaling. Die compensatie zal plaats moeten vinden vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF), waar dan uiteraard wel een verhoging van de uniforme premie tegenover zal staan.

Volgens minister Asscher is het dan snel afgelopen met de “problematiek van de slapende dienstverbanden”. Immers, bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer wordt de werkgever gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, hangt uiteraard uiteindelijk af van de hoogte van de compensatie vanuit het AWF en de concrete gevolgen voor de uniforme premie.

Kort en goed, de werkgever betaalt nog steeds de transitievergoeding in geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, maar wordt daarvoor gecompenseerd. Het blijft evenwel de vraag of de compensatie de betaling van de transitievergoeding volledig dekt.

Wanneer treden de wijzigingen in werking?

Naar verwachting zal het wetsvoorstel begin 2017 worden ingediend. Minister Asscher geeft aan dat de wijziging naar verwachting per 1 januari 2018 in werking zal treden. Tot slot heeft minister Asscher aangegeven te zullen bezien of het mogelijk is om deze wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan. Of de wijziging daadwerkelijk met terugwerkende kracht zal ingaan, betwijfel ik echter. We zullen het zien en houden u op de hoogte.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: