Menu
JPR Advocaten

Facebook is voornemens haar algemene voorwaarden en het privacybeleid te wijzigen

Geschreven op 9 januari 2015  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Facebook is voornemens haar algemene voorwaarden en het privacybeleid te wijzigen

Facebook is voornemens haar voorwaarden aan te passen. Facebook wilde de nieuwe voorwaarden per 1 januari 2015 invoeren, maar invoering is door Facebook uitgesteld tot 30 januari 2015.

Om welke wijzigingen gaat het nu eigenlijk en is daadwerkelijk sprake van ingrijpende veranderingen?

Uitgangspunt is en blijft dat de Facebookgebruiker eigenaar is en blijft van alle content die hij plaatst, maar Facebook heeft wel het recht om deze content te gebruiken. Dit recht van Facebook om uw content te gebruiken voor onder meer commerciële doeleinden volgt reeds uit de huidige voorwaarden. Zo kunnen derden ook nu al Facebook betalen om bij de advertenties uw naam, profielfoto, content en andere informatie te plaatsen.

Veel Facebookgebruikers plaatsen een statement waarin zij aangeven dat Facebook de content niet mag gebruiken. Een dergelijk statement is echter zinloos.

Immers, met het aanmaken van een profiel op Facebook gaat u akkoord met de voorwaarden van Facebook en verkrijgt Facebook een licentie om uw content te gebruiken. Het gebruik maken van uw naam en profielfoto is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens een verwerking van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is enkel toegestaan mits daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens volgt dat het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden enkel is toegestaan als daarvoor expliciet toestemming is verleend of daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat.

De Facebookgebruiker geeft thans via de algemene voorwaarden die hij accepteert bij het aanmaken van een Facebookprofiel toestemming aan Facebook om de naam, profielfoto en overige content te gebruiken. Deze toestemming betreft echter geen expliciete toestemming, zodat onderzocht dient te worden of er een gerechtvaardigd bedrijfsbelang voor Facebook aanwezig is dat zwaarder weegt dan het privacybelang van de Facebookgebruiker om de content van de Facebookgebruiker gerechtvaardigd te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Dit onderzoek wordt thans gedaan door een werkgroep waar alle Europese privacy toezichthouders, waaronder ook afgevaardigden van het College bescherming persoonsgegevens, in deelnemen.

We zullen dus moeten afwachten wat de uitkomsten van deze werkgroep zijn, maar duidelijk is wel dat er grenzen zijn aan hetgeen Facebook met uw gegevens mag doen in het kader van commerciële doeleinden.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: