Menu
JPR Advocaten

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Geschreven op 12 mei 2014  •  Auteur: Leonie Ouwersloot-Koster
Ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Naast de toekenning van de transitievergoeding, biedt de Wet Werk en Zekerheid de mogelijkheid dat aan een werknemer een extra vergoeding kan worden toegekend wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Door de wetgever is aangegeven dat het hier gaat om zeer uitzonderlijke gevallen. Wederom dus weer het “muizengaatje”. Als toelichting wordt door de wetgever gegeven dat gedacht dient te worden aan de volgende situaties: discriminatie, seksuele intimidatie, veroorzaken van arbeidsongeschiktheid, het creëren van een verstoorde arbeidsrelatie als gevolg van laakbaar gedrag van de werkgever en het aanvoeren van een valse ontslaggrond.

Enerzijds geeft de wetgever duidelijk aan dat slechts in uitzonderlijke gevallen geconcludeerd kan worden dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever, maar anderzijds zijn de gegeven voorbeelden dermate ruim dat hier nog de nodige discussies kunnen ontstaan. De wetgever heeft te kennen gegeven dat zij het wenselijk vindt dat de praktijk, nadere invulling geeft aan het criterium ernstig verwijtbaar handelen. Nu de extra vergoeding geen maximum kent, zal bij de werknemer veel belang zijn bij het oprekken van het criterium ernstig verwijtbaar handelen. Als gevolg hiervan zullen veel procedures gevoerd gaan worden, om meer duidelijkheid te krijgen.


Leonie Ouwersloot-Koster
Leonie Ouwersloot-Koster

“In ons vak is geen dag hetzelfde. Ik kom dagelijks bij de meest uiteenlopende bedrijven. De dynamiek en de veelzijdigheid van vraagstukken, het discussiëren en onderhandelen waarbij het belang van de klant voorop staat, intrigeren mij. Deze...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: