Menu
JPR Advocaten

Energielabels: zien we door de bomen het bos nog?

Geschreven op 1 mei 2019  •  Auteur: Nienke Beun
Energielabels: zien we door de bomen het bos nog?

Energielabels: een veel besproken onderwerp. Zeker aan de vooravond van de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Door een veelheid aan wet- en regelgeving op zowel Europees als op landelijk niveau, zijn we inmiddels het spoor van energielabels enigszins bijster.

Een energielabel laat de energieprestatie van onder andere een gebouw zien. Hieronder volgen enkele belangrijke, zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, als het gaat om de energieprestatie van gebouwen.

  • Verplicht energielabel bij oplevering, overdracht en/of verhuur van gebouwen
    Bij de oplevering, verkoop en/of verhuur van gebouwen is het al enige tijd verplicht om een energielabel ter beschikking te stellen. Dit vloeit voort uit Europese regelgeving en is in Nederland uitgewerkt in het Besluit Energieprestatie Gebouwen. Enkele uitzonderingen hierop zijn monumenten, kerkgebouwen en (sommige) industriële gebouwen.
  • Energielabel C bij kantoren
    Per 1 januari 2023 moet een groot aantal kantoorgebouwen minimaal energielabel C (Energie-Index van 1,3 of beter) hebben. Indien er niet aan dit vereiste wordt voldaan, dan mag het betreffende gebouw niet worden gebruikt. Dit blijkt uit het Bouwbesluit (2012).
  • Nieuwe gebouwen moeten bijna energieneutraal zijn
    Nieuwbouw moet vanaf 2020 grotendeels ‘bijna energieneutraal’ (‘BENG’) zijn. Het toetsen aan de BENG-eisen gebeurt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Voor overheidsgebouwen is die verplichting overigens al per 1 januari 2019 in werking getreden.


Een energielabel of energieprestatie van een gebouw zegt overigens niets over de activiteiten die binnen dat gebouw plaatsvinden. Ook voor de energieprestatie van activiteiten binnen een gebouw gelden regels. Een aantal van deze regels is bijvoorbeeld neergelegd in de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) uit 2012. Op basis van deze Richtlijn zijn grote ondernemingen verplicht om een energie-audit uit te (laten) voeren. Door middel van een energie-audit wordt informatie verkregen over het actuele energieverbruik van een onderneming.


Nienke Beun
Nienke Beun

“Onze klanten op juridisch vlak ‘comfort bieden’, zodat zij focus houden op hun primaire proces. Dat is wat mijn beroep aantrekkelijk maakt. De dynamiek en de afwisseling tussen procederen, adviseren en meedenken geeft mij energie. Ook omdat geen enkele zaak en geen enkele klant hetzelfde is.

De grootste uitdaging in mijn werk? Voor bedrijven en organisaties de vertaalslag maken vanuit de juridische materie naar de praktijk. Onze klanten willen graag weten waar ze aan toe zijn. Duidelijke en heldere taal, snel schakelen en korte lijntjes zijn daarbij essentieel.

Daarnaast werken we in secties waar verschillende expertises samenkomen en kennis en ervaring zijn gebundeld. Gezamenlijk nemen wij de juridische belemmeringen voor onze klanten weg. Zo ontstaat er voor de klanten ruimte om dat te doen waar ze goed in zijn.”

Over Nienke

Nienke is sinds 2005 actief als advocaat. Met haar ruime ervaring als advocaat schept ze graag duidelijke verwachtingen bij de klant en gaat ze voor een gerichte en praktische aanpak. Nienke zet zich graag in voor anderen en is betrokken bij de ontwikkelingen in de regio. Ze is lid van diverse clubs en besturen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: