Menu
JPR Advocaten

De eerste veranderingen gaan in op 1 januari 2015

Geschreven op 5 juni 2015  •  Auteur: Wouter Ribbers
De eerste veranderingen gaan in op 1 januari 2015

Op 3 juni 2014 debatteerde de Eerste Kamer met minister Asscher over het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. In dat debat is de snelle inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de wet bekritiseerd. Het betreft de loondoorbetalingsplicht, de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzegtermijn en de uitzendovereenkomst. Deze onderdelen zouden al ingaan op 1 juli 2014. De minister heeft toegezegd dat hij de inwerkingtreding van deze onderdelen zal verschuiven naar 1 januari 2015. Stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 10 juni 2014.


Wouter Ribbers
Mr. W.W.J. Ribbers

Wouter Ribbers is advocaat bij JPR Advocaten in Doetinchem en werkzaam in het Arbeidsrecht. Zijn specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: CAO-recht, medezeggenschap en individueel- en collectief ontslag. Wouter is sinds 1981 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: