Menu
JPR Advocaten

Afspiegelingsbeginsel in de zorg is gewijzigd

Geschreven op 15 december 2014  •  Auteur: Leonie Ouwersloot-Koster
Afspiegelingsbeginsel in de zorg is gewijzigd

Op 11 november 2014 is de nieuwe Bijlage C, en de hiermee gepaard gaande wijzingen, bij het Ontslagbesluit bekend gemaakt. De nieuwe bijlage bij het Ontslagbesluit geeft nieuwe regels voor toepassing van het afspiegelingsbeginsel in de zorg.

Situatie vóór 11 november 2014

Voor het vaststellen van de ontslagvolgorde in geval van bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen, dient het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast. Kritiek vanuit de zorg was dat de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in de zorg tot onredelijke uitkomsten zou kunnen leiden. Vóór 11 november 2014 was het mogelijk dat afgespiegeld zou moeten worden over werknemers met uitwisselbare functies bij meerdere gemeenten, op het moment dat deze werknemers werkzaam zijn binnen dezelfde bedrijfsvestiging. Dit had tot gevolg dat veel geschoven moest worden met werknemers. Lange reisafstanden voor de werknemers en veel wisselingen van werknemers bij de zorg cliënten, zijn dan de veel gehoorde bezwaren.

Nieuwe situatie

In de nieuwe bijlage C bij het Ontslagbesluit is nu bepaald dat voor een werkgever in de zorg (hieronder vallen: thuiszorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, een verpleeg- of verzorgingshuis, of gehandicaptenzorg), bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel geen aansluiting meer gezocht hoeft te worden bij de bedrijfsvestiging. Het is vanaf nu mogelijk om af te spiegelen binnen de gemeente waarbinnen de werkzaamheden komen te vervallen.

Uitzonderingen

Op deze nieuwe regeling is wel een uitzondering van toepassing. De uitzondering geldt wanneer een werkgever meerdere bedrijfsvestigingen binnen één gemeente heeft. In een dergelijk geval moet dan afgespiegeld worden op de werknemers die werkzaam zijn bij die “gemeentelijke” bedrijfsvestigingen.

Naast deze uitzondering heeft de wetgever ook een uitzondering opgenomen voor de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat vanwege de wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd bij het afspiegelen uitgegaan moet worden van de bedrijfsvestiging in plaats van de gemeente, is dit mogelijk.

Uiteraard kan zich de situatie voordoen dat een werknemer werkzaamheden verricht of heeft verricht in meerdere gemeenten. In een dergelijk geval zal gekeken moeten worden waar de werknemer de afgelopen 12 maanden het meeste werkzaam is geweest.

Overgangsrecht

Op 11 november 2014 is de wijziging in werking getreden. Indien al ontslagaanvragen zijn ingediend overeenkomstig het nieuwe beleid, zullen deze aanvragen op grond van de nieuwe regelgeving worden behandeld.


Leonie Ouwersloot-Koster
Leonie Ouwersloot-Koster

“In ons vak is geen dag hetzelfde. Ik kom dagelijks bij de meest uiteenlopende bedrijven. De dynamiek en de veelzijdigheid van vraagstukken, het discussiëren en onderhandelen waarbij het belang van de klant voorop staat, intrigeren mij. Deze aspecten van het vak van advocaat trokken mij ook aan, waardoor ik al snel wist dat ik de advocatuur in wilde. Mijn doel is altijd het bereiken van een oplossing waar mijn klant tevreden over is.

In het arbeidsrecht kom ik in aanraking met veel verschillende kwesties. Zo denk ik mee over beleid, begeleid ik individuele en collectieve ontslagprocedures en ondersteun ik OR-adviestrajecten.

Verder ben ik gespecialiseerd in het privacyrecht. Ik adviseer cliënten bij de implementatie van de AVG en denk ik mee op beleidsmatig niveau. Daarnaast geef ik workshops aan klanten en belanghebbenden. Mijn doel daarbij is deelnemers informatie geven waar ze direct mee aan de slag kunnen.”

Over Leonie

Leonie is sinds 2009 advocaat en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en privacyrecht. Leonie is betrokken bij haar klanten en heeft een pragmatische aanpak. Ze is actief in de ouderraad van de school van haar kinderen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: