Arbeidsrecht
31 maart 2017

Nieuwe Arbowet: de belangrijkste wijzigingen

Leonie Ouwersloot-Koster
Nieuwe Arbowet: de belangrijkste wijzigingen | JPR Advocaten

Vanaf 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Met de nieuwe Arbowet wil de regering zoveel mogelijk beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten voorkomen. Preventie van ziekten krijgt meer aandacht. Daardoor wordt een grotere mate van betrokkenheid van werkgevers maar ook arbodiensten en bedrijfsartsen verlangd. Dit houdt in dat werkgevers ook geconfronteerd worden met de nodige veranderingen.

Een van de veranderingen is dat dat alle werkgevers wettelijk verplicht worden een zogeheten basiscontract arbodienstverlening overeen te komen. In dit basiscontract zullen de afspraken met de arbodienst moeten worden vastgelegd. Dit vereiste zal voor veel werkgevers nog niet tot grote problemen leiden, immers vaak liggen er al contracten met arbodiensten. Maar naast deze wijziging zijn er ook wel wijzigingen die ingrijpender kunnen zijn. 

Zo wenst de regering met de gewijzigde Arbowet de positie van de preventiemedewerker te versterken en ontstaan er met de nieuwe Arbowet meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht. 

De belangrijkste wijzigingen op een rij

 • Van belang is dat werknemers een betere toegang tot de bedrijfsarts krijgen. Dit wordt gerealiseerd door middel van een ‘open spreekuur’;
 • Het moet voor de bedrijfsarts mogelijk zijn om iedere arbeidsplaats te bezoeken;
 • Er zal een adequate procedure moeten komen voor het afwikkelen van klachten;
 • Elke werknemer krijgt het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Let wel, de andere bedrijfsarts mag niet bij de arbodienst of het bedrijf van de eerste bedrijfsarts werken;
 • Invoering van het basiscontract arbodienstverlening. Daarin moet minimaal staan:

 

 1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
 2. op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
 3. hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld;
 4. hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
 5. hoe de klachtenprocedure werkt;
 6. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

 

 • De Arbowet wordt verruimd ten aanzien van de sanctioneringsmogelijkheden voor de Inspectie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (I-SZW). Zo mag de I-SZW werkgevers beboeten die geen basiscontract arbodienstverlening hebben gesloten met de arbodienstverlening.
 • De Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en bij de rol van de preventiemedewerker.

Meer weten over de nieuwe Arbowet?

Kortom, met ingang van 1 juli 2017 vinden er nog de nodige wijzigingen plaats. Wilt u meer over de nieuwe wetgeving te weten komen en wilt u weten hoe u uw organisatie tijdig kunt laten voldoen aan de nieuwe Arbowetgeving? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.