Ondernemingsrecht Insolventie
10 november 2016

Mededeling voor betrokkenen bij Multicycle Inventures Group BV

Tian Herstel
Multicycle Inventures Group | JPR Advocaten

Op maandag 7 november 2016 is door de rechtbank Gelderland de surseance van betaling uitgesproken ten aanzien van Multicycle Inventures Group BV. In overleg met de betrokkenen is op 9 november 2016 de surseance van betaling ingetrokken en is het faillissement uitgesproken. Ondergetekende is aangesteld als curator. 

Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de stand van zaken is bij de dochtervennootschappen. Daarbij zal ook worden bezien wat de posities zijn van de verschillende betrokkenen, waaronder leveranciers en klanten. In verband met deze inventarisatiewerkzaamheden is besloten om tot nader order de deuren tijdelijk te sluiten.

Dit geeft ook de gelegenheid om de mogelijkheden van een eventuele doorstart te onderzoeken.

Via deze website zult u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden.

Concrete of spoedeisende vragen kunt u stellen via multicycle@jpr.nl

Tian Herstel
Curator Multicycle Inventures Group BV

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.