Verzekeringsrecht
24 februari 2012

Mag ziekenhuis TV-opnames laten maken van een patiënt?

Pieter Leerink
Mag ziekenhuis TV-opnames laten maken? | JPR Advocaten

Het TV-programma "24 Uur: Tussen Leven En Dood" leidt tot discussies wat wel en niet mag. Hoe zit dit nu?


Artikel 7:959 van het Burgerlijk Wetboek schrijft het volgende voor: "De hulpverlener voert verrichtingen in het kader van de behandelingsovereenkomst uit buiten de waarneming van anderen dan de patiënt, tenzij de patiënt ermee heeft ingestemd dat de verrichtingen kunnen worden waargenomen door anderen." Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is (zie lid 2 van genoemd wetsartikel).


De richtlijn inzake het omgaan met medische gegevens 2010 van de KNMG bevat een specifieke regeling voor opnamen voor radio en televisie:


"Regelmatig worden in zorginstellingen opnamen gemaakt van medische handelingen, bijvoorbeeld op de SEH of in de verloskamers. Doel hiervan is om deze opnamen later uit te zenden op radio of televisie. Dergelijke opnamen zijn alleen toegestaan met expliciete toestemming van de instelling, de patiënt en de hulpverleners die aanwezig zijn bij de opnames. De patiënt moet vooraf toestemming voor de opnames geven. Er mogen dus geen opnamen gemaakt worden van patiënten die niet in staat zijn om toestemming te geven, zoals geïntoxiceerde, comateuze of anderszins wilsonbekwame patiënten. Ook de hulpverleners die dienst hebben op het moment van de opnamen dienen daarvoor vooraf toestemming te gegeven. De patiënt en de hulpverlener kunnen op elk moment hun toestemming intrekken.


Voorafgaand aan uitzending van de opnamen moet opnieuw toestemming worden gevraagd aan de instelling, de hulpverlener en aan de patiënt. Zij moeten allen instemmen met uitzending van de gemaakte beelden."
Deze regels geven weinig ruimte om op een Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) opnames te maken met het doel om deze later uit te zenden op TV. Het verkijgen van expliciete toestemming van de patiënt vooraf zal uit de aard van de behandeling op een SEH heel lastig zijn.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.