Arbeidsrecht
1 april 2021

Loondoorbetalingsplicht bij zieke AOW’ers voorlopig niet naar 6 weken

JPR advocaten
Loondoorbetaling zieke AOW’ers niet 6 weken | JPR Advocaten

In 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Het doel van deze wet was om (in vervolg op de reeds in dit kader genomen wettelijke maatregelen) belemmeringen weg te nemen voor het werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

In de wet was onder meer opgenomen dat de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte van AOW-gerechtigde werknemers zou worden verkort van twee jaar naar zes weken.

Overgangsrecht

In overgangsrecht bij bovengenoemde wet staat dat in eerste instantie een loondoorbetalingsplicht van niet zes maar dertien weken zou gaan gelden. Eerst moet worden afgewacht of de maatregel niet te veel tot verdringing van niet AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt zou leiden.

Aanpassing per 1 april 2021?

Van te veel verdringing van niet AOW-gerechtigden bleek geen sprake te zijn. Hierdoor werd onlangs medegedeeld dat per 1 april 2021 de loondoorbetalingsplicht verder zou worden verkort naar zes weken.

Niet alleen de loondoorbetalingsplicht zou worden verkort van dertien naar zes weken. De termijn van zes weken zou ook gaan gelden voor:

  • het opzegverbod tijdens ziekte;
  • de re-integratieverplichting van de werkgever;
  • de ziektewetuitkering voor AOW’ers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt voordat de loondoorbetalingstermijn is verstreken.

Of toch niet?

Op diverse media werd al aangekondigd dat de loondoorbetalingsplicht per 1 april 2021 werd verkort. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat vanwege uitvoeringsproblematiek bij UWV de termijn niet eerder dan 1 januari 2022 (verder) zal worden verkort naar zes weken.

Tot (in ieder geval) die tijd blijft de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd dus nog ‘gewoon’ dertien weken.

Heeft u vragen over het doorwerken van werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.