‘Laat energie-intensieve mkb’ers failliet gaan’ – En dan?

Tian Herstel
'Laat energie-intensieve mkb'ers failliet gaan'

“Never waste a good crisis.” Dat moeten de ambtenaren in Den Haag ook gedacht hebben toen ze de beslisnota voor de minister opstelden. Daarin is het advies opgenomen om energie-intensieve mkb’ers failliet te laten gaan. Dit heeft geleid tot veel ophef en verontwaardiging. Is dat terecht?

Van gulle overheid naar harde overheid

Gedurende de coronacrisis heeft ondernemend Nederland kennisgemaakt met de gulle overheid. Met verschillende regelingen werd in financiële zin de helpende hand uitgestoken naar ondernemers. Grondgedachte daarbij was dat deze ondernemers niet hebben kunnen voorbereiden op de gevolgen van de overheidsmaatregelen in het corona-tijdperk. Daar past dan ook compensatie. In de huidige energiecrisis kiest de overheid kennelijk een andere route. In het beslisdocument over de maatregelen om de gevolgen van de exploderende energieprijzen te dempen, staat het onomwonden: “U kunt aangeven dat er geen economische redenen zijn om het mkb te steunen”. En even verderop: “Faillissementen van energie-intensieve mkb’ers hebben geen maatschappelijk ontwrichtende werking. Faillissementen zijn onderdeel van een gezonde marktdynamiek. Een gezonde marktdynamiek vermindert arbeidsmarktkrapte en jaagt verduurzaming en innovatie aan”.

Daarmee is een nieuwe lijn ingezet in crisismaatregelen. Niet langer wordt de portemonnee getrokken voor ieder die het nodig heeft. Daardoor kunnen ook andere speerpunten van beleid worden gediend. Ondernemers in het mkb zullen hun eigen weg moeten vinden. Dat is een politieke keuze. Met de ingezette trend in de energiemarkt is het wel aannemelijk dat deze keuze de nodige faillissementen tot gevolg zal hebben.

Lomp en confronterend

In beginsel zullen faillissementen van ondernemers in het mkb op macro-economische schaal geen maatschappij ontwrichtende werking zullen hebben. Faillissementen zijn in het grote geheel zelfs nuttig; een “shake-out” op gezette tijden ruimt goed op. Tegelijkertijd biedt het ruimte voor markt- en branchevernieuwing, zoals verduurzaming. Terug naar de vraag hierboven: de ophef is begrijpelijk, maar voornamelijk veroorzaakt doordat het vrij lomp en confronterend op papier staat.

Dat staat natuurlijk volledig los van het leed dat de ondernemers zelf zullen hebben te dragen als een faillissement zich aandient. In de aanloop daarnaartoe heeft dat al geleid tot veel slapeloze nachten en kopzorgen. Als u als ondernemer in een dergelijke situatie terechtkomt en u ziet langzaam uw levenswerk naar de afgrond glijden, dan is het goed om tijdig professionele hulp in te schakelen. Spreek er over met uw accountant of juridisch adviseur. Met name gespecialiseerde insolventie-advocaten zullen u goed kunnen voorbereiden op een naderend faillissement. Zij kunnen u uitleggen wat u te wachten staat en wat er van u verwacht zal worden. Ook in deze fase kan al worden bekeken of na een eventuele insolventie nog mogelijkheden zijn om de onderneming voort te zetten. Dat staat of valt met een goede voorbereiding.

Neem tijdig contact op met uw insolventie-specialist!

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.