Ondernemingsrecht
21 juni 2022

Kortere betaaltermijnen voor grote ondernemingen

JPR advocaten
Kortere betaaltermijnen voor ondernemingen | JPR Advocaten

Op 1 juli a.s. wordt een wetswijziging van kracht. Grote ondernemingen moeten verplicht de facturen van MKB-bedrijven en kleiner binnen 30 dagen voldoen. Doen zij dat niet, dan kan de onbetaalde factuur worden verhoogd met een boeterente van 8% per jaar. Van deze termijn kan niet worden afgeweken, ook niet door afwijkende betalingsvoorwaarden overeen te komen.

Wat is een grote onderneming?

Dat is een onderneming die – alleen of als onderdeel van een groep van vennootschappen- Een grote onderneming voldoet aan ten minste twee van de volgende drie criteria. Dit kan alleen zijn, maar ook als onderdeel van een groep van vennootschappen:

  • het balanstotaal van het afgelopen jaar bedraagt meer dan EUR 40 mln;
  • de netto-jaaromzet is gedurende twee opeenvolgende jaren meer dan EUR 20 mln;
  • en er werken meer dan 250 mensen.

Aanpassen lopende overeenkomsten en betaaltermijnen

Vanaf 1 juli 2022 moeten nieuwe overeenkomsten voldoen aan deze nieuwe voorwaarden. En bestaande overeenkomsten die dan nog een langere betaaltermijn kennen? Die moeten binnen één jaar na inwerkingtreding -dus vóór 1 juli 2023- zijn aangepast. Is de bestaande betaaltermijn langer dan 60 dagen? Of is de betaaltermijn van meer dan 30 dagen alleen opgenomen in algemene (inkoop)voorwaarden en niet in de individuele overeenkomst tussen de grote onderneming en de (MKB)leverancier? Dan wordt de betaaltermijn vanaf 1 juli 2022 omgezet in een termijn van 30 dagen.

Gevolgen van te late betaling

Betaalt de grote onderneming, in strijd met de wet, te laat? Dan is deze over het openstaande bedrag een boeterente verschuldigd. Die boeterente is gelijk aan de wettelijke handelsrente. Die bedraagt momenteel 8% per jaar.

De rente is nog opeisbaar tot vijf jaar vanaf de dag dat die verschuldigd is geworden. Daardoor kunnen leveranciers ook na afloop van de overeenkomst nog de boete-rente te vorderen. Ondanks dat zij toch vaak in een afhankelijke positie van hun grote klant verkeren.

Ingrijpende wijziging

De wijziging is goed nieuws voor MKB-leveranciers. Zij moeten nu soms lang op betaling van hun facturen wachten. Voor grote ondernemingen kan het echter een behoorlijke impact hebben op het cashmanagement. Bovendien zullen zij hun inkoopcontracten moeten beoordelen en (mogelijk) aanpassen.

Heeft u vragen of wilt u advies over deze wetswijziging en de gevolgen ervan? Neem dan contact op met één van de Ondernemingsrechtspecialisten van JPR Advocaten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.