Kopen bij een buitenlandse webshop

JPR advocaten
Kopen bij een buitenlandse webshop | JPR Advocaten

In Nederland worden webwinkels geconfronteerd met aangescherpte regels voor bijvoorbeeld de informatieplicht, het herroepingsrecht en de betalingsverplichtingen. Dit biedt bescherming voor consumenten die bij de Nederlandse webshops inkopen doen. In onze update over het webwinkelrecht zijn deze regels nader toegelicht. Maar hoe zit het dan wanneer een consument zaken bestelt op Zara, Ebay of Xiaomi? Wat zijn dan je rechten?

Nederlandse / Europese regels voor webshops

De Nederlandse regels voor webshops komen voort uit Europese regelgeving. Onder meer de Europese richtlijn Kopen op Afstand waarborgt de rechten van consumenten bij de aanschaf via een Europese webshop. Zo moeten alle ondernemers duidelijk hun identiteit op de website vermelden.

Toch kan het kopen via een Europese webshop enigszins andere gevolgen hebben dan wanneer men bij een Nederlandse webshop koopt. De kosten voor retournering naar het buitenland kunnen bijvoorbeeld hoger zijn. Maar in de basis zijn de rechten van de consument vergelijkbaar. Ook als de webshop vanuit het buitenland opereert maar zich duidelijk richt op de Nederlandse markt, bijvoorbeeld door de toevoeging .nl of doordat de webshop volledig in de Nederlandse taal is opgesteld, gelden de aangescherpte regels voor webshops. Ook het kunnen kiezen voor een bepaald land, het vermelden van een internationaal kengetal of het gebruik van een domeinnaam eindigend op .eu of .com kunnen aanknopingspunten zijn voor de stelling dat een website gericht is op de Nederlandse markt zodat de consument beschermende regels van toepassing zijn.

Buitenlandse webshops

Echter, bij een niet-Europese webshop is het extra opletten geblazen. De regels die in Europa zijn opgesteld gelden voor hen niet. Omdat deze webshops niet onder de Europese regels vallen, kan de consument voor meer verrassingen komen te staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan invoerrechten. In Nederland controleert de douane de webshop-aankopen. Allereerst wordt gecontroleerd of de aankopen Nederland binnen mogen. Consumenten doen er goed aan om na te gaan of de goederen die ze willen aanschaffen zijn toegestaan. Op de website van de douane kan worden nagegaan welke aankopen niet mogen worden ingevoerd. Daarbij kan worden gedacht aan namaakproducten, wapens, geneesmiddelen en vuurwerk. Pas wanneer de aankoop de Europese Unie in mag wordt vervolgens beoordeeld of, en zo ja hoeveel, belasting betaald moet worden. Soms wordt alleen BTW geheven, maar soms ook invoerrechten. Dit levert dan onverwacht extra kosten op.

Naast de extra kosten zijn de rechten van consumenten bij buitenlandse websites ook minder gewaarborgd. Voor niet-Europese webshops doet iedere consument er daarom goed aan om de kleine lettertjes te controleren. Ga na wat je rechten zijn wanneer je producten bestelt. Kun je retourneren? Krijg je je geld terug of een waardebon? Op welke termijn moet je een klacht indienen?

Internet verkoop tussen consumenten

Naast de webshops bestaan ook websites waarop consumenten producten aanbieden. Denk daarbij aan marktplaats.nl, maar ook aan Ebay.com en Etsy.com. Ook hierbij zal de consument goed moeten nagaan welke regels de verkoper hanteert. De regels die gelden tussen consumenten zijn namelijk minder streng voor de verkoper dan wanneer de verkoper in de uitoefening van een bedrijf handelt. Ook daarbij is het dus goed opletten geblazen.

Rechtsbescherming

Inmiddels zijn er keurmerken die de consument helpen te bepalen wat een goede en betrouwbare webshop is. Daarnaast is in Europa inmiddels een goed systeem opgetuigd om ervoor te zorgen dat je veilig aankopen op internet kan doen. Het Europees Consumenten Centrum is consumenten (gratis) behulpzaam bij klachten. Ook is het mogelijk om een procedure te starten, bijvoorbeeld om het aankoopbedrag terug te krijgen. De Europese procedure voor geringe vorderingen (onder € 2.000,-) is daarvoor de aangewezen weg indien de webshop uit de Europese Unie (behalve Denemarken) komt.

Voor hogere vorderingen is het ook mogelijk om een procedure te starten. Dit zal dan via de gewone rechter moeten. Als de webshop zijn commerciële activiteiten (mede) richt op Nederland en de gesloten overeenkomst onder die Nederlandse activiteiten valt, kan er een procedure worden gestart in Nederland. De EEX-Verordening (artikel 16) regelt namelijk dat, ingeval van een geschil over een consumentenovereenkomst, de consument de leverancier mag dagvaarden in de lidstaat waarin hij zijn woonplaats heeft.

In het geval geen procedure in Nederland kan worden gestart, is een procedure in het buitenland een optie. JPR Advocaten staat voor dergelijke situaties in contact met advocaten over de gehele wereld. Dus in geval van een grensoverschrijdende miskoop kunnen wij u, via ons netwerk, zeker van dienst zijn.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.