Arbeidsrecht Ontslag
25 januari 2015

Kamerbrief transitievergoeding

Leonie Ouwersloot-Koster
Kamerbrief transitievergoeding | JPR Advocaten

Op 9 januari 2015 heeft Minister L.F. Asscher (minister van sociale zaken en werkgelegenheid) een brief aan de Tweede Kamer toegezonden, waarin hij antwoord geeft op de door Anne Mulder (VVD) gestelde Kamervragen.

Kamerlid Anne Mulder heeft op 9 december 2014 een aantal vragen gesteld aan minister Asscher. Deze vragen gingen over de transitievergoeding voor seizoenswerkers. Een van de belangrijkste vragen ging over het feit waarom er niet gekozen is voor een overgangsrecht.

Duidelijk wordt nogmaals dat de transitievergoeding onmiddellijke werking heeft. Dit houdt in dat de transitievergoeding geldt voor elke werknemer die op of na 1 juli 2015 wordt ontslagen. De wet maakt verder geen onderscheid tussen vaste- of flexkrachten. De minister benadrukt verder dat voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding, het dienstverband vóór 1 juli 2015 meetelt. Zou dit niet het geval zijn, dan zou dit tot gevolg hebben dat werknemers met een arbeidsverleden vóór 1 juli 2015 bij ontslag erop achteruit gaan. De minister geeft hierbij aan dat dit niet wenselijk zou zijn.

Een ander belangrijk punt is dat de Minister heeft verduidelijkt dat voor het vaststellen van het recht op en de hoogte van transitievergoeding, arbeidsovereenkomsten die elkaar met een tussenpoos van minder dan 6 maanden hebben opgevolgd worden samengeteld. Een en ander geldt ook voor arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 1 juli 2015. Dit heeft vergaande gevolgen voor werkgevers. Anders dan bij de bepaling of sprake is van een nieuwe keten, geldt voor de transitievergoeding geen overgangsrecht. Dit houdt in dat ketens uit het verleden, welke doorbroken zijn door een tussenpoos van meer dan drie maanden maar minder dan zes maanden, als grondslag dienen voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Wat je ziet is dat als gevolg hiervan, gerekend zal moeten worden met een langer arbeidsverleden dan in eerste instantie gedacht.

Voor de brief d.d. 9 januari jl. en de alle antwoorden op de gestelde vragen, klik hier

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.