Illegale downloaders film ‘The Hitman’s Bodyguard’ voorlopig veilig

JPR advocaten
Illegale downloaders van film voorlopig veilig | JPR Advocaten

In een eerder artikel schreef ik al dat Dutch Filmworks (‘DFW’) een stap dichterbij is bij het aanpakken van illegale downloaders. Voor wat betreft de film ‘The Hitman’s Bodyguard’, is DFW echter een stap verder weg. In een recent geschil tussen Ziggo en DFW oordeelt de voorzieningenrechter namelijk dat Ziggo niet de NAW-gegevens van illegale downloaders hoeft te verstrekken. Dit komt kort gezegd doordat het niet duidelijk is wat Ziggo precies gaat doen met deze gegevens. Meer informatie volgt in dit artikel.

Feiten

DFW is een distributeur van de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ en heeft ook het recht om op te treden in het geval inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die op deze film rusten. Tecxipio GmbH heeft de IP-adressen van de illegale downloaders van deze film op het Bittorrent-netwerk vastgelegd. Deze IP-adressen heeft DFW aan Ziggo verstrekt, met het verzoek om de NAW-gegevens van deze IP-adressen te verstrekken. Ziggo voldoet niet vrijwillig aan dit verzoek, doordat kort gezegd mede te weinig informatie is verstrekt om te concluderen dat sprake is van inbreuk en wie de inbreuk heeft gemaakt. DFW start een procedure om deze gegevens te verkrijgen.

Toetsingsmaatstaven voor verkrijgen van gegevens

‘is het voldoende aannemelijk dat het downloaden van de film met behulp van BitTorrent-netwerken onrechtmatig is jegens DFW’;

De voorzieningenrechter hanteert als uitgangspunt dat het illegaal downloaden onrechtmatig is jegens degene die de IE-rechten bezit van de film. Het antwoord hierop is dus ja.

‘heeft DFW een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens’;

Ja, want anders kan DFW kort gezegd niet optreden tegen inbreukmakers. Ziggo had nog aangevoerd dat het belang ontbreekt, nu men vaker illegaal streamt dat download. Daar ging de voorzieningenrechter niet in mee, nu het illegaal downloaden nog steeds op grote schaal plaatsvindt.


‘is het aannemelijk dat er in dit concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen’;

Ja. Ziggo heeft kort gezegd nog aangevoerd dat DFW via Bittorent-netwerken privé-berichten kon versturen om de inbreukhandelingen te staken. Daarmee verkrijgt DFW echter nog geen persoonsgegevens.


‘brengt de afweging van de betrokken belangen van DFW, Ziggo c.s. en haar abonnees brengt mee dat het belang van DFW in dit geval zwaarder dient te wegen.’

Bij dit criterium ging het mis.

Belangenafweging valt in het voordeel van Ziggo

De belangenafweging valt in het voordeel van Ziggo uit, doordat het kort gezegd niet duidelijk is hoe DFW de illegale downloaders precies gaat aanpakken. Allereerst is het niet duidelijk welke schadevergoeding DFW van de illegale downloaders gaat vragen. In een persbericht van DFW heeft DFW namelijk aangegeven dat zij een schikkingsvoorstel van € 150,00 gaat doen, terwijl in een Volkskrantartikel van 1 september 2017 is vermeld dat DFW aan honderden euro’s denkt. Daarnaast is de omvang van de schadevergoedingen niet onderbouwd. DFW heeft ook geen voorbeeldbrieven overgelegd waaruit blijkt hoe DFW de illegale downloaders precies aanpakt.

Ziggo heeft ook nog aangevoerd dat haar klanten niet bestand zullen zijn tegen de sommaties van DFW, waardoor deze klanten eerder zullen overgaan tot betaling dan hun recht te halen. DFW gaf hierop aan dat zij serieus zal omgaan met zulke reacties van Ziggo’s klanten. Zo zou DFW in dat geval een brief sturen naar de desbetreffende klant en een reactie daarop afwachten. Van DFW had op dit punt meer informatie worden verwacht over de inhoud van de brieven die DFW naar Ziggo’s klanten (die illegaal downloaden) zou sturen.

Mede onder deze omstandigheden werkt de belangenafweging over het verstrekken van de NAW-gegevens van de illegale downloaders, in het nadeel van DFW. Ziggo hoeft hierdoor geen gegevens te verstrekken van illegale downloaders.

Zijn illegale downloaders hiermee veilig?

Waarschijnlijk niet. Het is niet uitgesloten dat DFW in hoger beroep gaat en daar meer concrete informatie verstrekt over haar communicatiewijze jegens Ziggo’s klanten. DFW zal ook de omvang van haar schadevergoeding moeten onderbouwen.

Slotsom

De illegale downloaders van de film ‘The Hitman’s Bodyguard’, zijn voorlopig nog veilig. Indien DFW in hoger beroep gaat en meer informatie verstrekt over welke maatregelen DFW neemt jegens illegale downloaders, zal DFW hoogstwaarschijnlijk de NAW-gegevens van de illegale downloaders verkrijgen. Het vonnis van de voorzieningenrechter, kwalificeert dan ook als een uitstel van executie van de illegale downloaders.

Hebt u vragen over het privacyrecht of het intellectuele eigendomsrecht, dan adviseren onze advocaten u graag. Bij IE-inbreuk valt het vooral aan te bevelen om op tijd te handelen, zodat de (financiële) gevolgen van een IE-inbreuk kunnen worden voorkomen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.