Arbeidsrecht
8 november 2019

Houd nu al rekening met de komst van de WAB

Wouter Ribbers
Houd nu al rekening met de komst van WAB | JPR Advocaten

Op 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Voor u als werkgever betekent dat op hoofdlijnen het volgende:

  1. het wordt ‘eenvoudiger’ een arbeidsovereenkomst te ontbinden via de rechter;
  2. de ketenregeling wordt maximaal drie contracten in drie jaar tijd (3x3) in plaats van het huidige maximaal drie contacten in twee jaar tijd (3x2);
  3. oproepkrachten moeten ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen;
  4. na een jaar moet de werkgever de oproepkracht een vaste arbeidsomvang aanbieden;
  5. de werknemer heeft bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst direct recht op een transitievergoeding en niet pas bij een einde na ten minste twee jaar dienstverband;
  6. payrollwerknemers krijgen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de ‘collega’s’ op de werkvloer (die hetzelfde werk verrichten); en
  7. werkgevers dragen een lagere WW-premie af voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wijzigingen in de transitievergoeding

Voor de omvang van de transitievergoeding is beslissend wanneer de overeenkomst eindigt. Als dat voor 1 januari 2020 is dan is de nu geldende regeling van toepassing; als dat na 1 januari 2020 is dan geldt de nieuwe regeling. In dat laatste geval is dus ook een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst (in totaal) nog geen 24 maanden geduurd heeft.

Tip: het kan dus lonen om een overeenkomst (uiterlijk) op 31 december 2019 af te laten lopen en niet na 1 januari 2020, als tenminste op het einde er nog geen 24 maanden verstreken zijn. Als u nu nog gaat verlengen (en met die verlenging de 24 maanden nog niet bereikt worden) en dit gevolg wilt ontlopen, moet u de overeenkomst dus verlengen tot maximaal 31 december 2019.

Wilt u de overeenkomst beëindigen voor een langer dan 10 jaar in dienst zijnde werknemer of een werknemer die ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst is? Dan kunt u beter wachten tot na 1 januari 2020, nu de verhoogde vergoeding voor deze werknemers per 1 januari 2020 vervalt.

Conclusie

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst wordt dus met de WAB voor jongere, nog geen twee jaar in dienst zijnde werknemers duurder en voor oudere en langer in dienst zijnde werknemers goedkoper. In combinatie met de verhoogde WW-premie wordt daarmee flexibele arbeid een stuk duurder.

Voor verlenging van overeenkomsten voor bepaalde tijd kunt u echter na 1 januari 2020 profiteren van de verlengde ketenregeling. Daardoor zijn (net als voor 1 juli 2015 het geval was) weer 3 contracten voor de totale duur van 3 jaar mogelijk voordat er een onbepaalde tijd-contract ontstaat.

Het kan lonen om nu al met deze gevolgen van de komst van de WAB rekening te houden.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.