Hoe ver gaat de zorgplicht van mijn bank of financierder?

JPR advocaten
Hoe ver gaat zorgplicht van mijn bank of financierder? | JPR Advocaten

Op 10 maart 2016 heeft het Gerechtshof ’'s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan, waarbij de bijzondere zorgplicht van de bank jegens haar cliënt weer eens aan de orde kwam. Deze zorgplicht is in het verleden al vaker onderwerp geweest van diverse procedures, waarbij de algemene regel is geformuleerd dat banken en andere financierders (vanwege hun maatschappelijke positie in samenhang met hun professionele deskundigheid) een verplichting hebben om voldoende informatie over de kredietwaardigheid van de klant (zowel particulier als zakelijk) in te winnen voordat tussen bank en klant een overeenkomst wordt gesloten. De reikwijdte van de zorgplicht hangt af van alle omstandigheden van het geval.

In de uitspraak van 10 maart 2016 heeft het Gerechtshof bepaald dat in de daar gegeven omstandigheden, de bank haar bijzondere zorgplicht niet heeft geschonden, onder meer omdat de klant (de Brova Groep) een grote instelling is waarvan mag worden verwacht dat zij goed in staat is om voor zichzelf op te komen en risico’s in te schatten en af te wegen. Kortom: hoe groter en professioneler de klant, hoe minder ver de zorgplicht van de bank reikt. Omgekeerd geldt hetzelfde; hoe kleiner de klant, hoe groter de zorgplicht van de bank is.

De Brova Groep, waaronder ook de modewinkels Duthler en Hout-Brox vallen, is op 18 april 2016 in staat van faillissement verklaard. Denkbaar is dat de uitspraak van het Gerechtshof van 10 maart 2016 mede een oorzaak is geweest van het faillissement.

Hebt u een conflict met uw bank of financierder en twijfelt u eraan of uw bank of financierder tekortschiet in haar zorgplicht jegens u? Onze advocaten en juristen staan voor u klaar om u van deskundig advies te voorzien!

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.