Fusies en overnames
11 maart 2022

Frontis en Perplex: groei door samenwerking

JPR advocaten
Frontis en Perplex: groei door samenwerking | JPR Advocaten

Al ruim 20 jaar is Frontis een toonaangevend full-service digital bureau dat haar klanten helpt bij digitale transformatie. Inmiddels werken op het kantoor in Varsseveld ruim 35 mensen. Om mee te kunnen komen met de snel veranderende tijdgeest, is groei onontkoombaar. Daarom heeft Frontis haar krachten gebundeld met het Arnhemse Perplex. Op deze manier groeit het bedrijf naar ruim 85 mensen en kan aan de klanten van zowel Frontis als Perplex een full-service pakket worden geboden op het gebied van design, techniek en marketing. JPR Advocaten en Taurus mochten Frontis begeleiden bij deze fusie.

Marco Willemsen (voormalig CEO van Frontis): “JPR en Taurus werken al langer met elkaar en dat is een geoliede machine. Dat was voor ons aanleiding om niet verder te zoeken en Marjolein van Leeuwen te vragen de juridische kant van het fusieproces op te pakken”. Samen met haar team heeft Marjolein die taak opgepakt. “Er was meteen een leuke klik, en dat maakte de samenwerking erg prettig”, aldus Van Leeuwen. Mark Huiskes van Taurus vult aan: “Wij werken graag met de mensen van JPR samen. Onze inschatting was dat JPR ook goed bij Frontis zou passen, en dat klopte ook. Het hele fusietraject liep daardoor gesmeerd”.

In deze fusie was bijzonder dat de aandeelhouders van Frontis niet alleen hun aandelen overdroegen, maar dat twee van de drie aandeelhouders ook een belang verworven in de nieuwe holdingmaatschappij waar Frontis en Perplex onder zouden vallen. “Dat brengt met zich dat je goed oog moet hebben en houden voor de verschillende belangen die spelen en duidelijk moet zijn over de gevolgen die bepaalde afspraken voor de verkopers hebben”, vervolgt Van Leeuwen. “Daar was Marjolein erg goed in. Ze was scherp als het nodig was, maar altijd op een aimabele manier, zodat er eigenlijk nooit wrijving ontstond”, vult Sebastiaan Hemink (huidig CEO van Frontis) aan.

Het due dilligence-onderzoek startte op 1 november 2021. Willemsen heeft dat grotendeels zelf aangestuurd. “Ik heb er hobby aan om met de administratie bezig te zijn, maar desondanks was het due dilligence-onderzoek niet direct de leukste fase van het traject”, geeft hij toe. Niettemin is het onderzoek wel één van de belangrijkste fases van het fusietraject. ”Het gaat om de cijfers van jouw bedrijf, en dan is het fijn dat je bij zo’n traject blind kunt vertrouwen op je adviseurs. JPR en Taurus gaven ons dat vertrouwen”, aldus Willemsen. “Door die vertrouwensband kun je ook snel schakelen”, vervolgt Huiskes. “De lijntjes zijn kort en daardoor kun je met alle partijen snel schakelen. Dat geeft rust bij iedereen”.

Een fusietraject kan een langdurig proces zijn. Dan is structuur in het traject noodzakelijk. “Wij werken altijd met een completion agenda”, aldus Van Leeuwen. “In die agenda wordt gedetailleerd opgenomen welke stappen nog moeten worden genomen, wie daarvoor verantwoordelijkheid is en wanneer de deadline is. Zo’n completion agenda schept duidelijkheid.” Die duidelijkheid wordt gewaardeerd. “Er komt veel op je af in zo’n periode, dus de completion agenda was onze houvast”, zegt Willemsen.

Hemink vervolgt: “Het fusietraject was voor ons als verkopers erg intensief. Je doet zoiets ook niet elke dag. Je moet vaak intensief overleggen over punten en komma’s. JPR en Taurus hadden daar een goed oog voor. Zij konden goed inschatten wat redelijk was en wat niet. Daardoor vertrouwden wij onze belangen met een gerust gevoel aan hen toe.”

Inmiddels is de fusie afgerond en werken Frontis en Perplex samen verder. “De komende tijd zullen de medewerkers elkaar leren kennen en zullen we de strategie op elkaar afstemmen. Op die manier kunnen we onze groeiambitie waarmaken en kunnen we onze klanten optimaal bijstaan”, besluit Hemink.

Bent u ook op zoek naar structuur en daadkracht in uw fusie- of overnametraject? Neem contact op met de specialisten van JPR Advocaten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.