Vastgoedrecht Huurrecht
2 april 2020

Energielabels: zien we door de bomen het bos nog?

Nienke Beun
Energielabels: zien we het bos nog? | JPR Advocaten

Energielabels: een veel besproken onderwerp. Door een veelheid van wet- en regelgeving op zowel Europees als op landelijk niveau, zijn we inmiddels het spoor van energielabels enigszins bijster.

Een energielabel laat de energieprestatie van onder andere een gebouw zien. Hieronder volgen enkele belangrijke, zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, als het gaat om de energieprestatie van gebouwen.

  • Verplicht energielabel bij oplevering, overdracht en/of verhuur van gebouwen
    Bij de oplevering, verkoop en/of verhuur van gebouwen is het al enige tijd verplicht om een energielabel ter beschikking te stellen. Dit vloeit voort uit Europese regelgeving en is in Nederland uitgewerkt in het Besluit Energieprestatie Gebouwen. Enkele uitzonderingen hierop zijn monumenten, kerkgebouwen en (sommige) industriële gebouwen.
  • Energielabel C bij kantoren
    Per 1 januari 2023 moet een groot aantal kantoorgebouwen minimaal energielabel C (Energie-Index van 1,3 of beter) hebben. Indien er niet aan dit vereiste wordt voldaan, dan mag het betreffende gebouw niet worden gebruikt. Dit blijkt uit het Bouwbesluit (2012).
  • Nieuwe gebouwen moeten bijna energieneutraal zijn
    Nieuwbouw moet vanaf 2021 grotendeels ‘bijna energieneutraal’ (‘BENG’) zijn. Het toetsen aan de BENG-eisen gebeurt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Voor overheidsgebouwen is die verplichting overigens al per 1 januari 2019 in werking getreden.

Een energielabel of energieprestatie van een gebouw zegt overigens niets over de activiteiten die binnen dat gebouw plaatsvinden. Ook voor de energieprestatie van activiteiten binnen een gebouw gelden regels. Een aantal van deze regels is bijvoorbeeld neergelegd in de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) uit 2012. Op basis van deze Richtlijn zijn grote ondernemingen verplicht om een energie-audit uit te (laten) voeren. Door middel van een energie-audit wordt informatie verkregen over het actuele energieverbruik van een onderneming.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.