Arbeidsrecht
11 mei 2015

Duits arbeidsrecht: recente ontwikkelingen

JPR advocaten
Duits arbeidsrecht: recente ontwikkelingen | JPR Advocaten

Nederlandse ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met buitenlandse regelgeving. Zeker in de grensregio komen we regelmatig in aanraking met Duits recht. Onbekendheid met de Duitse regels, wetten en gewoonten kan leiden tot problemen en conflicten. Deze conclusie is voor JPR advocaten in het verleden reden geweest om een samenwerking aan te gaan met het Duitse advocatenkantoor Alpmann Fröhlich via onze international desk. Niet alleen om bestaande problemen en conflicten op te lossen, maar ook om ze te voorkomen.

Met het oog op het voorkomen van problemen voor Nederlandse werkgevers die personeel in Duitsland werkzaamheden laten verrichten, lichten Katharina Neuroth, LL.M. en Thomas Dillmann, LL.M. in onderstaand artikel een voor Nederlandse werkgevers belangwekkende ontwikkeling in het Duitse arbeidsrecht toe. Onderaan het artikel treft u de contactgegevens aan zodat u zaken naar Duits arbeidsrecht aan hen kunt voorleggen. Uiteraard kunt u ook eerst contact opnemen met JPR advocaten. Voor grensoverschrijdend arbeidsrecht kunt u terecht bij Hanneke Houwers.

Minimumloon in Duitsland

Inleiding

Per 1 januari 2015 is in Duitsland het „Mindestlohngesetz“ (MiLoG) in werking getreden. Hiermee wordt een verplicht minimumloon van EUR 8,50 bruto per uur geïntroduceerd. Ook buitenlandse bedrijven die hun werknemers in Duitsland werk laten verrichten, zijn verplicht dat minimumloon te betalen.

Met de Duitse minimumloonwet worden tevens een aantal meldings- en documentatie verplichtingen voor enkele branches geïntroduceerd. Deze verplichtingen gelden ook voor buitenlandse werkgevers die in deze sectoren actief zijn en hun werknemers in Duitsland werk laten verrichten.

Overgangsperiode minimumloon

De hoofdregel is dat het vanaf 1 januari 2015 verplicht is om werknemers het minimumloon te betalen. Voor bepaalde algemeen verbindend verklaarde cao´s is er een overgangsregeling van toepassing. De overgangsregeling houdt in dat tot en met 31 december 2016 mag worden afgeweken van het minimumloon. Vanaf 1 januari 2017 moet in alle branches minimaal EUR 8,50 per uur worden betaald.

Wat betekent de Duitse wet minimumloon voor u als ondernemer c.q. werkgever?

De Duitse wet minimumloon zorgt naast de invoering van het minimumloon tevens voor nieuwe administratieve verplichtingen voor Nederlandse bedrijven die in bepaalde branches grensoverschrijdend actief zijn. De administratieve verplichtingen zijn vergelijkbaar met de documentatieplichten van het Arbeitnehmerentsendegesetz (de Duitse detacheringswet). De werkgever in de betreffende branche dient aan de Duitse overheid te verklaren dat zijn werknemers minimaal het Duitse minimumloon van EUR 8,50 per uur ontvangen voor de in Duitsland gewerkte uren.

Het gaat daarbij om de volgende branches.

  • Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen (Op- en afbouw beurzen);
  • Baugewerbe (bouwsector);
  • Fleischwirtschaft (vleesverwerkende industrie);
  • Forstwirtschaft (bosbouw);
  • Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (horeca);
  • Gebäudereinigungsgewerbe (schoonmaken van gebouwen);
  • Personenbeförderungsgewerbe (personenvervoer);
  • Schaustellergewerbe (tentoonstellingsbranche), en
  • Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe (transport & logistiek).

De documentatie- en meldingsplicht geldt overigens ook voor uitzendbureaus. Let wel op dat uitlenen in de bouw in Duitsland in beginsel verboden is. Daarop bestaan slechts enkele uitzonderingen.

Er dient in bovengenoemde branches een schriftelijke melding te worden gedaan vóórdat het werk wordt uitgevoerd. Bij de melding moeten onder meer de persoonsgegevens van de werknemer, de locatie van de werkzaamheden en de duur van de werkzaamheden worden doorgegeven. Bovendien moet de werkgever een locatie in Duitsland vermelden, waar de documenten worden bewaard waaruit blijkt dat het minimumloon wordt betaald.

Meldingsformulieren kunt u downloaden via www.zoll.de.

De ingevulde formulieren moeten worden gefaxt naar: Bundesfinanzdirektion West, Keulen, fax-nr. +49 (0) 221 964 870.

Transportsector

De Duitse minister van arbeid heeft besloten de documentatieverplichting die de wet minimumloon met zich meebrengt voor vervoer dat alleen door Duitsland plaatsvindt op te schorten tot de uitslag bekend is van een proefprocedure door de Europese Commissie. Die moet uitwijzen of het Duitse minimumloon voldoet aan het Europese recht. Tot dat moment geldt dat buitenlandse transportbedrijven waarvan de chauffeurs in Duitsland laden en/of lossen zich wel aan de Duitse wet minimumloon moeten houden.

Aanmelding en registratie

De aanmelding kan overigens alle verwachte opdrachten in de komende 6 maanden omvatten. Indien er een aanmelding is gedaan, hoeven niet alle aanpassingen in de planning telkens te worden doorgegeven aan de Duitse douane. De werkgever moet uiterlijk 7 dagen na afronding van de opdracht het moment van aanvang van de werkzaamheden, het moment van het einde van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren registreren. Zowel de aanmelding als de registratie dient minimaal 2 jaar te worden bewaard. Voor de transportsector geldt dat niet-Duitse bedrijven de documenten in eigen land mogen bewaren. Wel moet de werkgever verklaren dat de documenten, vertaald in het Duits, door de douane opgevraagd mogen worden.

Aansprakelijkheid voor onderaannemers die het minimumloon niet betalen

Omdat de Duitse wet op het minimumloon voor de aansprakelijkheid verwijst naar het Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) is een ondernemer ook aansprakelijk indien zijn onderaannemer niet aan de regels van de Duitse minimumloonwet voldoet. Dat geldt voor alle onderaannemers in de keten. Om uw risico’s te beperken, adviseren wij u om met uw onderaannemer af te spreken dat hiervoor zekerheid wordt gesteld en/ of de onderaannemer te verplichten om maandelijks aan te tonen dat het minimumuurloon daadwerkelijk is betaald.

Welke sancties kunnen worden opgelegd indien u het minimumloon niet betaalt?

Mocht u het wettelijke minimumloon niet of niet tijdig betalen, dan kan een boete van maximaal EUR 500.000,00 worden opgelegd. Op het niet juist aanmelden staat een boete van maximaal EUR 30.000,00. Bovendien kan de ondernemer van openbare aanbestedingen in Duitsland worden uitgesloten.

De Duitse douane ziet sinds 1 januari 2015 streng toe op deze wetgeving. Bij controle moet de werknemer aan de Duitse douane de volgende documenten overleggen:

De arbeidsovereenkomst, inclusief Duitse vertaling;
De meest recente loonstrook;
Een betalingsbewijs met een sluitende urenstaat;

Zoals reeds aangegeven, dient deze administratie gedurende een periode van 2 jaar beschikbaar te zijn voor een controle.

Uit ervaring is gebleken dat er regelmatig controles worden uitgevoerd in Duitsland en dat de boetes zonder waarschuwing worden opgelegd. U doet er dan ook goed aan zich vóór aanvang van de werkzaamheden in Duitsland te laten informeren over de verplichtingen die voor u gelden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Thomas Dillmann, LL.M.
Rechtsanwalt
T +49(0)5971/80161-0
E dillmann@alpmann-froehlich.de

Katharina Neuroth, L.L.M.
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Arbeitsrecht (Duitse arbeidsrechtspecialiste)
T +49(0)251/41701-0
E neuroth@alpmann-froehlich.de

 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.