Ondernemingsrecht
14 februari 2022

Deelname aan de OR wordt gemakkelijker door wetswijziging

Leonie Ouwersloot-Koster

Betrokken zijn bij de OR? Vanaf 1 januari 2022 wordt deelname aan en betrokkenheid bij de OR gemakkelijker voor alle medewerkers. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is namelijk op enkele punten gewijzigd. Lees hier om welke wijzigingen het gaat en waar u op moet letten.

Aanpassing kiestermijnen

Vanaf 1 januari 2022 gelden er andere wettelijke termijnen voor het actieve en het passieve kiesrecht in de WOR. Voorheen gold dat je om actief kiesrecht uit te kunnen oefenen tenminste zes maanden in dienst was van de werkgever en voor het uitoefenen van passief kiesrecht moest je tenminste twaalf maanden in dienst zijn van de werkgever.

Vanaf dit jaar zijn deze termijnen verkort en gelijk aan elkaar geworden. Vanaf 2022 geldt dat zowel het actieve als het passieve kiesrecht kan worden uitgeoefend indien je drie maanden werkzaam bent bij de werkgever. Deze termijn geldt voor ‘in de onderneming werkzame personen’, waaronder payrollmedewerkers of gedetacheerden. Het is echter mogelijk om deze termijn te verlengen of te verkorten via het OR-reglement indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR.

Uitzendkrachten sneller verkiesbaar

Daarnaast maakt deze wijziging mogelijk dat uitzendkrachten zich sneller verkiesbaar kunnen stellen en deel kunnen nemen aan OR-verkiezingen. Voor uitzendkrachten geldt echter een andere termijn. Zij verkrijgen namelijk na 18 maanden actief en passief kiesrecht bij het inlenende bedrijf. Met deze wijziging wordt de betrokkenheid van uitzendkrachten die structureel bij een onderneming werkzaam zijn vergroot en zal deelname aan de OR worden gestimuleerd. Het is echter ook hier mogelijk om de termijn te verlengen of te verkorten via het OR-reglement.

Instellen commissies

De OR kan voor de uitoefening van haar taken commissies instellen. Deze commissies mogen mede worden samengesteld uit personen werkzaam binnen de organisatie die geen deel uitmaken van de OR. Er is dus niet langer vereist dat een meerderheid van de commissie bestaat uit OR-leden. Met deze wijziging is het mogelijk om de werkdruk van OR-leden te verlagen en deskundigheid van andere medewerkers te betrekken bij de commissie. Indien een vaste commissie niet in meerderheid uit OR-leden bestaat, blijft het advies- en instemmingsrecht bij de OR.

Wat betekent dit voor u?

Het is van belang om voorafgaand aan de eerstvolgende OR-verkiezingen na te gaan welke termijn u wilt hanteren voor het actief en passief kiesrecht. Indien aanpassingen vóór de volgende verkiezingen zijn aangebracht, zijn de nieuwe bepalingen van kracht bij de volgende verkiezingen.

Daarnaast is van belang dat u naar aanleiding van deze wijzing het instellingsbesluit voor vaste commissies onder de loep neemt. Indien gewenst kan het instellingsbesluit en/of het reglement worden gewijzigd zodat er geen verplichte meerderheid OR-leden vereist is in vaste commissies.

Tot slot verdient het aandacht om de voorgenomen wijzigingen voor te leggen aan de ondernemer alvorens de wijzigingen worden vastgesteld.

Hulp nodig of sparren? Neem gerust contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.