De wet geen spelletje voor maker mobiele app

JPR Advocaten
De wet geen spelletje voor maker app | JPR Advocaten

Voor IT-bedrijven zijn er veel kansen op het gebied van mobiele applicaties. Een succesvolle app kan veel inkomsten met zich meebrengen. Zo ook in de categorie online puzzels en spellen. Op dit moment worden veel klassieke bordspellen omgezet naar een online variant. De maker moet hierbij wel rekening houden met de wetten van Intellectuele Eigendom. Want mag je een spel zoals Memory ook als mobiele app aanbieden?

Rechten op apps en games

Het is van belang om te realiseren dat niet het idee voor een spel zelf, maar de uitwerking van een spel juridisch kan worden beschermd. Deze uitwerking kan bestaan uit een gedetailleerde spelomschrijving, de naam van het spel of een broncode waarmee het spel uiteindelijk kan worden gespeeld.

Auteursrecht

Indien het spel of een onderdeel daarvan een eigen oorspronkelijk karakter heeft en de persoonlijke stempel van de maker draagt, verkrijgt de maker volgens de Nederlandse wet auteursrechten. Om te toetsen of aan de bovenstaande eisen wordt voldaan, kan je bij een werk de volgende vraag stellen: is het denkbaar dat twee auteurs, onafhankelijk van elkaar, exact hetzelfde werk maken? Als dit niet snel het geval is kan je spreken van een nieuw oorspronkelijk werk.

Merkenrecht

Om de merkenrechten over een spel te verkrijgen kunnen aanbieders van een spel de naam of afbeelding van het spel als merk deponeren. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is de officiële instantie voor merkregistratie in de Benelux.

Rechten speluitgevers

De maker van een spel kan zelf Intellectuele Eigendomsrechten verkrijgen, maar moet ook rekening houden met de rechten van andere spellenuitgevers. Voor de vraag of een bestaand (klassiek) spel zoals schaken in de vorm van een app mag worden uitgebracht en ook zo mag worden uitgegeven, kan er wellicht het beste worden gekeken naar de uitspraken die de Nederlandse rechter op dit gebied heeft gedaan.

Recente uitspraak over Memory

In oktober 2015 heeft Rechtbank Amsterdam de uitspraak gedaan dat Jaludo, uitgever van de apps zoals Justin Bieber Memory, My Little Pony Memory en Spiderman Memory geen inbreuk maakt op het woordmerk MEMORY van spellenbouwer Ravensburger. Volgens de rechter gebruikt Jaludo het woord memory enkel voor de beschrijving van het spel. Daarnaast kan ook de gewone consument herleiden dat de apps van Jaludo alleen zien op de beschrijving van het spel en niet op de inhoud van het spel of het merk. Let wel, het gaat in dit geval wel steeds om het woord memory in combinatie met een ander woord. Indien er een app wordt uitgebracht met alleen de benaming ‘Memory’ is het veel eerder game over voor de uitgever van de app.

Geschillen over spellen

Als partijen een geschil hebben over een game of app, kan het lastig zijn om vast te stellen welke rechter precies bevoegd is in het geval van een rechterlijke procedure. Uitganspunt is dat als de rechter in een bepaald arrondissement in Nederland het spel of de app kan raadplegen, deze ook bevoegd is een oordeel te vellen over het geschil.

Indien u juridische vragen en/of opmerkingen heeft over het bouwen van mobiele apps, games al dan niet in combinatie met Intellectuele Eigendomsrechten kunt u contact opnemen met de Vakgroep IE/ICT van JPR Advocaten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.