Erfrecht
3 september 2021

De noodzaak van een testament

Paul Schepel
De noodzaak van een testament | JPR Advocaten

Als u geen testament maakt, krijgt uw echtgenoot of echtgenote al uw bezittingen, als deze nog leeft. Uw kinderen krijgen dan een niet-opeisbare vordering op hun overgebleven ouder voor een erfdeel. Bent u niet getrouwd of wilt u afwijken van deze verdeling, bijvoorbeeld door iemand te onterven? Dan zult u een testament moeten maken. Afspraken over uw nalatenschap die buiten het testament zijn gemaakt, zijn namelijk nietig.

Notaris maakt testament

Een testament kan alleen maar worden gemaakt bij een notaris. Daarna wordt er in het centrale testamentenregister opgeschreven bij welke notaris u een testament heeft gemaakt en de notaris bewaart dit zorgvuldig. Daardoor kan een testament vrijwel niet zoekraken. Dat kan wel met een gedateerd en ondertekend codicil op papier, waarbij bijvoorbeeld omschreven staat welke sieraden naar wie gaan.

Redenen om een testament te maken:

  • Het grote voordeel is natuurlijk dat u bij leven nog in hoge mate kunt bepalen wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. De enige beperking is dat kinderen en kleinkinderen altijd een beroep kunnen doen op hun legitieme portie.
  • In een testament kunt u precies aangeven wat u wilt dat er gebeurt met uw nalatenschap. Wilt u een legaat nalaten aan een goed doel, dan kunt u in uw testament omschrijven hoeveel en naar welk doel.
  • Een andere reden om een testament op te laten maken, is als u wilt dat uw nalatenschap wordt afgewikkeld door een vertrouweling. U benoemt deze persoon in uw testament als executeur.
  • Verder is een testament nuttig om uw nalatenschap te beschermen in het geval dat u nog minderjarige kinderen heeft. Via het testament kunt u dan een bewind instellen.
  • Ook andere bijzondere regelingen kunt u in uw testament omschrijven.

Internationale afwikkeling van nalatenschappen

In internationale gevallen is het heel zinvol om in het testament ook te bepalen volgens welk recht het wordt afgewikkeld. Als u bijvoorbeeld Nederlander bent, maar in Liechtenstein gaat wonen, is het buitengewoon nuttig als u in uw testament vermeldt dat het Nederlands recht van toepassing is op uw nalatenschap. Ook wanneer u alleen bezittingen in het buitenland hebt, is het nuttig om dit via één centraal rechtstelsel te laten afwikkelen.

Kinderen onterven in het testament

Onterft u een kind? Dan heeft dit kind niet meer de rechten van een erfgenaam. Daardoor kan hij of zij geen aanspraak meer maken op spullen, maar alleen op een uitkering in de vorm van geld. Het onterfde kind mag dan ook niet meepraten over de verdeling van de erfenis. Daarnaast kunt u in uw testament opnemen dat het wettelijk erfdeel niet opeisbaar is voor uw kinderen als uw echtgenoot of echtgenote nog in leven is.

Testamentair bewind

Een testamentair bewind voor het erfdeel van kinderen kan ook worden ingesteld. Dit gebeurt vooral wanneer kinderen nog minderjarig zijn. Wanneer ouders gescheiden zijn en de erflater (overledene) is bang dat de ex ervandoor gaat met de erfenis van de kinderen, kan een bewind worden ingesteld om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld totdat de kinderen 23 jaar worden.

Meer weten over erfrecht en een testament maken?

Neem contact op met Paul Schepel, advocaat erfrecht, via schepel@jpr.nl.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.