De e-privacyverordening (EPV) – Wat verandert er?

Leonie Ouwersloot-Koster
De e-privacyverordening – Wat verandert er? | JPR Advocaten

De AVG is net een aantal maanden in werking getreden en nu komt er vanuit Europa al weer een nieuwe wetgeving aan: de e- privacyverordening (ePV)

De e-privacyverordening

De AVG is net een aantal maanden in werking getreden en organisaties hebben net de nodige maatregelen getroffen of er komt vanuit Europa al weer een nieuwe wetgeving aan, namelijk de e- privacyverordening (ePV). 

De ePV zal de Europese privacyrichtlijn (EPR) en dus ook de Telecommunicatiewet gaan vervangen. Deze nieuwe verordening roept bij het bedrijfsleven weer de nodige vragen op. Zal de ePV de AVG vervangen of komt de ePV naast de AVG? Moeten er hierdoor nog meer maatregelen worden getroffen? In deze blog bespreken wij de belangrijkste punten uit de ePV. 

Waarom nieuwe wetgeving?

Herziening van de richtlijn was noodzakelijk doordat er in de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, die niet geregeld worden door de EPR. De ePV zorgt samen met de AVG voor een hedendaags juridisch kader met betrekking tot de digitale privacy. Waar de regels van de AVG gelden voor de algemene bescherming van persoonsgegevens geeft de ePV specifiek regels voor de elektronische communicatie, ook wel bekend als de telecommunicatie en gelden er vaak aanvullende dan wel strengere regels. De ePV zal dan ook de wijze van inzet van verschillende marketingkanalen zoals e-mail, cookies maar ook Netflix beïnvloeden. De ePV zal dan ook meer invloed gaan hebben op marketeers dan de AVG. 

Een andere reden voor de aanpassing van de EPR is dat binnen Europa per lidstaat geheel verschillend wordt omgegaan met de regels omtrent elektronische communicatie. Doordat de ePV een verordening betreft, gelden straks binnen de gehele EU in beginsel dezelfde regels. 

Wat regelt de ePV?

Cookies


Voor wat betreft het gebruik van cookies worden diverse methodes gehanteerd. De ene website hanteert een hele cookiewall en dan de andere website vraagt uitgebreid toestemming. Brussel heeft de wens een en ander geheel anders te regelen. In de concept wettekst staat opgenomen dat aanbieders van browsers het verplicht zijn om betrokkene te ondersteunen bij de toestemmingsvereiste. Door deze aanpassing wordt voorkomen dat betrokkene per website telkens moeten aangeven of zij wel of niet cookies toestaan.  

Telemarketing


Op grond van de huidige tekst van de ePV zal er voor telemarketing een opt-inconstructie gaat gelden. Er zal aldus in beginsel actieve toestemming van de betrokkene gevraagd moeten worden. De ePV biedt evenwel wel de mogelijkheid voor lidstaten om een opt-outsysteem te hanteren. In Nederland zou het Bel-me-niet-register gehanteerd kunnen blijven. 

Aanpassing Soft-opt in


Wanneer een klant een product of dienst heeft gekocht, is het voor organisaties mogelijk om na de aankoop zonder expliciete toestemming toch nog een mailing te sturen. Deze mogelijkheid blijft bestaan, zij het wel dat de klant duidelijk gewezen moet worden op het recht om bezwaar te maken.

Reden tot paniek?

Door de komst van de AVG hebben veel bedrijven al actie ondernomen op de wijze waarop zij (persoons)gegevens verwerken. Nu de AVG en de ePV veel overlap hebben, is de verwachting dat de komst van de ePV niet heel veel reden tot paniek zal zijn. De marketeers zullen evenwel scherp moeten blijven op de daadwerkelijke tekst van de ePV. Verder zal ook voor wat betreft de cookies goed gekeken moeten worden naar de ePV. 

De onderhandelingen voor de ePV lopen nu nog. Het kan dus zijn dat de werkwijze van marketeers en de inrichting van cookies met de komst van de definitieve ePV wellicht nog aanpassing behoeft. Zodra meer duidelijk is over de definitieve tekst van de ePV, zullen wij u hier uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.