Data kwijt na een computer crash.. hadden we nu maar een goed ICT-contract gehad!

JPR Advocaten
Hadden we maar een ICT-contract gehad | JPR Advocaten

Het zal u maar gebeuren. U sluit een contract af voor een server, software en aanverwante artikelen op basis waarvan de leverancier ook zorg dient te dragen voor onderhoud en beheer. Twee jaar na de aankoop crasht de server en een groot deel van uw data gaat verloren. De schade die dit met zich meebrengt is groot en die wilt u verhalen op de leverancier. Dit overkwam een bedrijf in de staalindustrie.


Omvang back-up


Het staalbedrijf stelde zich op het standpunt dat de leverancier een volledige back-up had moeten maken van alle data. Ten eerste was dat volgens het staalbedrijf zo afgesproken en ten tweede mocht dat van een zorgvuldig systeembeheerder worden verwacht. Daarmee was de leverancier volgens het staalbedrijf aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Het staalbedrijf liet bewijs zien dat afgesproken was dat een dagelijkse back-up zou worden gemaakt op een externe server. De leverancier erkende wel dat een dagelijkse back-up zou worden gemaakt, maar de inhoud van deze back-up was de verantwoordelijkheid van het staalbedrijf. De leverancier toonde ook aan dat aan het staalbedrijf was uitgelegd hoe een back-up gemaakt moest worden. De inhoud van deze back-up was daarmee aan het staalbedrijf en niet aan de leverancier. De leverancier stelde alleen externe serverruimte beschikbaar.


Afwijzing vordering


Het Gerechtshof dat deze zaak in hoger beroep voor zich kreeg oordeelde, in het kort, dat dagelijks inderdaad een back-up zou worden gemaakt, maar dat niet kon worden bewezen dat was afgesproken dat dit een back-up van alle volledige bestanden zou zijn. De vorderingen van het staalbedrijf werden, zowel door de rechtbank in eerste aanleg als door het Gerechtshof in hoger beroep, afgewezen.


Uitleg contract


Dit arrest is een van de vele uitspraken over de uitleg van een contract. Zowel in gewone contracten, maar met name in ICT-contracten, ontstaat nog wel eens discussie over wat er nu exact is afgesproken. Uiteindelijk resteert dan vaak alleen de inhoud van het contract. En dan komt het niet alleen aan op een goede juridische inhoud, maar ook op de definities. Bedoelen beide partijen hetzelfde met bijvoorbeeld het begrip back-up? Hoe moet een bepaalde passage in het contract worden uitgelegd?


Verschil technische kennis


Vaak zit er een groot verschil in zowel (technische) kennis als ervaring tussen de leverancier en de wederpartij. En het gevaar schuilt erin dat bedrijven die niet hun corebusiness hebben in ICT te snel contracteren over ICT. Ze zijn zich niet bewust van de uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden en/of andere gevaren die verborgen kunnen zitten in een contract.


Goed ICT-contract


Een goed ICT-contract is dus van groot belang. Of u nu een app laat ontwikkelen, een nieuwe website laat bouwen, gaat werken in de cloud of een onderhoudscontract sluit voor al uw ICT. Het is immers zonde om achteraf te moeten constateren: “Hadden we nu maar een goed ICT-contract gehad.”


Conclusie


Voor een goed ICT-contract kunt u uiteraard bij JPR Advocaten terecht. Zowel het volledig opstellen van een contract als alleen de controle van een contract dat u al hebt opgesteld of voorgelegd heeft gekregen maken onderdeel uit van de ICT-diensten die wij leveren. Belt u ons gerust voor een vrijblijvend gesprek over de kosten en mogelijkheden.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.