Cookie-wetgeving versoepeld

Leonie Ouwersloot-Koster
Cookie-wetgeving versoepeld | JPR Advocaten

In navolging op onze eerdere berichten op onze website aangaande cookiewetgeving en de voorgestelde wijzigingen hiervan, kunnen wij berichten dat de cookiewetgeving met ingang van 11 maart 2015 is gewijzigd. ACM, Autoriteit Consument & Markt, is hierop ook gelijk begonnen met het handhaven op de gewijzigde cookiewetgeving.

Wijzigingen
Een gevolg van de wijziging is dat geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor analytische (denk hierbij aan bezoekersstatistieken) en functionele ( bestanden die bijhouden wat een bezoeker wenst te bestellen) cookies. Deze cookies maken immers geen of weinig inbreuk op de privacy rechten van de bezoeker.

Een ander gevolg van de wijziging is dat nu duidelijk is dat voor het gebruiken van tracking cookies altijd toestemming van de bezoeker vereist is. Doordat deze tracking cookies namelijk het internetgedrag van de bezoeker bijhouden, is hier sprake van cookies die inbreuk maken op de privacy rechten van de bezoeker.

Een veel gezien verschijnsel is nu de zogeheten cookiewall. De bezoeker van een website krijgt voordat hij toegang krijgt tot een site de keus of hij cookies wenst te accepteren. Indien de bezoeker weigert de cookies te accepteren, wordt toegang tot de site ontzegd. De discussie die op dit moment in de literatuur speelt is of een cookiewall toegestaan blijft. Door een cookiewall kan immers toegang worden geweigerd tot content waar iemand wel belang bij heeft.

Handhaving
ACM heeft bekend gemaakt dat zij al diverse partijen heeft benaderd en heeft aangegeven dat het vermoeden bestaat dat de websites niet in lijn zijn met de wetgeving. De partijen zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat zij wel degelijk in lijn handelen met de cookiewetgeving. De praktijk laat zien dat een groot deel van de partijen hierop overgaat tot het aanpassen van de website zodat er geen discussie ontstaat.

ACM heeft dan ook nog geen oordeel gegeven over een cookiewall of andere overtredingen. Het is op dit moment nog wachten op de eerste zaken die zullen worden voorgelegd aan de rechter. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.